Stöd och erbjudande

Validering Väst

Fungerande validering är centralt för att realisera människors möjligheter till livslångt lärande. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden Det är dessutom viktigt för effektiviteten i resursanvändningen inom utbildningssektorn. Validering tillför värde och nytta för såväl individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare som samhället i stort.

Validering Väst skapar på uppdrag av Västra Götalandsregionen en stödstruktur för validering med övergripande syfte att skapa förutsättningar för fler valideringar med bra kvalitet inom hela Västra Götaland.

Validering väst kan ge stöd inom i princip alla frågor som rör validering gällande bland annat:

  • branschvalidering,
  • validering inom Vuxenutbildningen,
  • bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande inom Yrkeshögskolan,
  • bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande inom Universitet & Högskola,
  • formulera kompetenskrav i olika former även som läranderesultat samt enligt formalia i SeQF,
  • synliggörande av kompetens hos individer vars kompetens inte på ett bra sätt går att bedöma mot branschkrav eller svenska skolsystem.

Validering Väst ger stöd till; Potentiella validander, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheter, Vuxenutbildningsanordnare, YH-anordnare, Lärosäten, Branscher, Myndigheter, Arbetsgivare, Projekt, branschråd och andra valideringsintressenter.

I korthet

Läs mer om Validering Väst på: www.valideringvast.se Länk till annan webbplats..

Uppdaterad