Artikel

Varför är ni med och arrangerar den årliga demenskonferensen?

Enhetscheferna Pernilla Edström i Härryda och Karin Johansson i Göteborg sitter båda med i den arbetsgrupp som planerar för 2020 års demenskonferens.

Ung kvinna visar äldre man något på en läsplatta.

– Den här konferensen är superviktig för hela Göteborgsregionen för det finns verkligen ingen annan konferens som är så riktad till oss som jobbar i demensvården. Den gör verkligen stor skillnad i det nära arbetet, säger Pernilla.

Pernilla var med och tog initiativ till den första demenskonferensen för tiotalet år sedan.

– Vi hade ett demensnätverk som GR höll i och där insåg vi att vi behövde en konferens för de som bor i Göteborg, för resa och boende i Stockholm eller Malmö är dyrt. Idag är jag enhetschef och jag kan se vikten av att ha tillgång till en riktad konferens för de som jobbar med demenssjuka på nära håll. Jag har råd att skicka rätt så många medarbetare och det är viktigt för att bara skicka en ger inte så mycket för en verksamhet, säger Pernilla.

Karin har deltagit på konferensen under flera år, bland annat som utställare. Sedan förra året ingår hon i arbetsgruppen som planerar konferensen.

– Jag har arbetat med och för demenssjuka i många, många år. Det är en grupp äldre som jag upplever som sårbar och som man kanske missar väldigt ofta och jag ser att medarbetare och personal behöver större kunskap. Jag tycker inte att det finns något alternativ i närområdet som ger en sån bredd och överblick som vår demenskonferens och du går därifrån med ny kunskap och en annan förståelse, säger Karin.

Viktigt att vara med och påverka

Både Pernilla och Karin tycker att det är viktigt att kunna påverka innehållet i konferensen.

– Jag blev tillfrågad om jag ville vara med i arbetsgruppen och jag ser ju att det är viktigt att vara med och lyfta fram vad som behövs: Det här ser jag att det brister i, det här borde vi få mer av och så vidare. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och olika professioner och därför är det viktigt att vi har en bredd i arbetsgruppen, så att innehållet blir relevant för alla deltagare, säger Karin.

Pernilla berättar att målgruppen för konferensen har vidgats under åren, vilket hon tycker är väldigt viktigt:

– Vi har lyssnat på den feedback vi har fått varje år och utifrån det har vi bland annat försökt få med vårdcentralerna, som inte var med från början. Förut var det främst undersköterskor som deltog men nu kommer hela teamet med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chefer. Det är viktigt att cheferna är med och hör annars är det svårt för undersköterskorna att gå hem och förändra.

Pernilla är noga med att följa upp hur hennes medarbetare upplever konferensen och vad de får ut av den.

– Jag skannar av med min personal vad de har tagit till sig och använt i sitt jobb. Vi hade till exempel ett inslag på konferensen med tips och råd i BPSD-arbetet (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), som många tog till sig och använde och pratade mycket om. Vi har också ofta någon läkare som kommer och delar med sig av den senaste kunskapen och det leder till många aha-upplevelser, berättar Pernilla.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Uppdaterad