Artikel

Verksamhetsstöd: Samverkan för att rusta eleverna för framtiden

Samverkan mellan skola och arbetsliv prioriterades tidigt som en viktig fråga när grundskoleförvaltningen i Göteborg bildades. Såväl när det gäller arbetet med prao som att jobba med frågorna i det systematiska kvalitetsarbetet. Och omgående bestämdes att förvaltningen och GR skulle samverka i arbetet.

- GR har lång erfarenhet av arbete med dessa frågor och kan fungera som en kanal mellan kommunen och arbetslivet. Skola-arbetslivssamverkan är ett led i arbetet med kompetensförsörjning och det är ju mycket en regional fråga, säger Lisa Sipari, hållbarhetschef vid grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Det systematiska kvalitetsarbetet

En del i arbetet handlar om att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande studie- och yrkesvägledning i kommunen. Bland annat har ett antal aktiviteter som ligger i linje med stadens plan för detta följts upp och ett stödmaterial för att identifiera elevernas behov av vägledning håller på att utvecklas.

- Det är viktigt att det blir ett långsiktigt arbete och att barnen erbjuds aktiviteter som gör att de får en framtidstro och motivation som kan bära vidare mot studier och arbetslivet. Vi jobbar också för att få ihop en arbetsgrupp med olika aktörer i staden som är engagerade i frågan, berättar Lisa.

Arbetet handlar bland annat om att olika företag och organisationer gemensamt ska kunna skapa aktiviteter och insatser utifrån skolans behov, allt för att kvalitetssäkra arbetet för eleverna. Ett exempel på det är Framtidspaketet, som är en del av satsningen Skola som arena Länk till annan webbplats., där tjugo skolor i Göteborg öppnas upp för aktiviteter före och efter skoltid. Målet är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga, i detta fall med fokus på att träffa förebilder inom arbetslivet.

GR arbetar med frågorna dagligen

Fokus i verksamhetsstödet är att utveckla arbetet med skola-arbetslivsfrågor på olika sätt i kommunen och där är utgångspunkten studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Och tack vare en ständig omvärldsbevakning i frågorna kan arbetet alltid planeras utifrån elevernas behov.

- De ska ju rustas för det vi tror är framtiden om tio år. Det är inte helt lätt att som kommun eller skola hålla sig uppdaterad på alla områden, men på GR jobbar vi med de här frågorna dagligen och har därför möjlighet att ligga i framkant. Allt handlar ju i slutändan om att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential och bli sina bästa jag, säger Jessica Johansson, processledare för samverkan mellan skola och arbetsliv på GR.

Vill ni också utveckla arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv och studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar? Kontakta oss!

Verksamhetsstöd skola-arbetsliv

Genom verksamhetsstöd skapas goda förutsättningar för kompetensförstärkning inom skola- arbetslivssamverkan på såväl operativ som strategisk nivå. GR stöttar kommuner och organisationer att skapa kvalitet, systematik och långsiktighet inom området. Detta görs genom mångårig erfarenhet och gedigen kunskap, med avstamp i skolans styrande dokument och i samverkan med regionens 13 kommuner.

Vill ni också utveckla arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv och studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar? Kontakta oss!

Uppdaterad