Utbildning

Addiction Severity Index (ASI)

Plats

Göteborg

Startdatum

5 maj 2022

I samarbete med Göteborgs stad bjuder vi in till en utbildning i Addiction Severity Index (ASI). ASI är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform, avsedd att användas i missbruks- och beroendeverksamhet.

Metoden är ursprungligen framtagen i USA på 1970-talet, men den är sedan länge översatt och anpassad efter svenska förhållanden av Socialstyrelsen, som även förvaltar och utvecklar den svenska versionen. Idag använder närmare 90 procent av alla kommuner ASI och metoden har högsta rekommendation i Nationella Riktlinjer (2019).

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar.

Dag 1 och 2: Vi går tillsammans igenom grunderna för användandet av metoden. Därefter gör ni kursdeltagare en intervju med en klient, som sedan lämnas in för rättning innan dag 3.

Dag 3 är förlagd sex veckor senare och där går vi igenom hur vi även kan använda oss av metoden för planering av vård.

Dag 4 avslutar utbildningen ett halvår senare. Då går vi huvudsakligen igenom hur vi kan använda metoden för att följa upp våra klienter samt delar ut diplom till er deltagare.

Utbildare

Janita Vallius, ASI-processledare i Göteborgs stad och godkänd metodutbildare i ASI av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

12 april 2022.

Max 12 deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

8 250 kr exkl. moms.

Avgiften faktureras efter att de två första dagarna är genomförda. I avgiften ingår kursdokumentation samt fika och lunch under samtliga dagar.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

5–6 maj 2022, 13 juni och 18 november.

Dagarna planeras att genomföras hos Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Men om inte situationen med Covid bättre så kan de två första dagarna bli digitala.

Målgrupp

Berörd personal som arbetar inom behandlings- eller utredningsverksamheter och missbruksvård inom socialtjänst, hälso-och sjukvård eller privata aktörer.

Uppdaterad