Seminarium

Äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna

Plats

Online

Startdatum

31 augusti 2022

Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar vi digitala webbinarier på temat nära vård. Den här gången här temat En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna

Bakgrund och innehåll

Olivia Wigzell leder utredningen av ny äldreomsorgslag och hon berättar här om den nya lagen och hur den påverkar kommunerna. Det kommer också att handla om myndighetens arbete på området och då särskilt regeringsuppdraget om att förstärka den svenska äldreomsorgen genom att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen.

Syftet med utredningen har varit att överväga och lämna förslag på hur medicinsk kompetens kan stärkas i verksamheten och – om det behövs – inom den kommunala ledningen. Målet är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Utredningen ska bland annat:

  • föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan,
  • överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen”.

Föreläsare

Olivia Wigzell är generaldirektör på Socialstyrelsen och leder utredningen av ny äldreomsorgslag.

Nära vård

Nära vård är en omställning inom hälso- och sjukvård och omsorg med syfte att ge en vård som är bättre anpassad efter dagens behov. Vården och omsorgen ska vara tillgänglig, bygga på ett proaktivt och personcentrerat förhållningssätt samt utföras genom god samverkan mellan vårdgivare utifrån patienters och brukares behov och inte utifrån hur organisationerna ser ut. Primärvården, där kommunerna utgör en del, ska vara navet i all hälso- och sjukvård.

Läs mer om hur vi arbetar med nära vård

Kontakt

För information om webbinariet:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

31 augusti kl. 14–15.30.

Sänds digitalt via Teams. Vi skickar länk någon dag innan webbinariet.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Uppdaterad