Utbildning

Att gå till ”huret” i tillitsbaserat ledarskap

Plats

Göteborg

Startdatum

29 november 2022

Den här kursdagen fokuserar på hur vi genom meningsfulla samtal ger grogrund för tillit och dess fördelar i ledarskapet. Kursen riktar till dig som chef inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd.

Meningsfulla samtal bygger på tillit och på trygghet. När vi skapar förutsättningar för meningsfulla samtal får vi en grogrund för tilliten och dess fördelar i ledarskapet. Det meningsfulla samtalet får också oss som individer att mogna och ökar förutsättningarna för att vi ska leva i lärandet. Samtal måste vara värdefulla för oss i våra roller som medarbetare och människor och ha funktionen att stämma av vår kompass. De så kallade kompassamtalen styr samtalen från att handla om praktiska saker till att handla om värderingar och vilken ideologi som ska styra verksamheten.

Syfte

Syftet med kursdagen är att dels arbeta med teori om hur vi skapar tillitsbaserat ledarskap, dels att ge dig konkreta verktyg som kan omsättas i praktiken i din arbetsgrupp. Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet, främst inom psykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och inriktningen Acceptance and Commitment Therapy (ACT), men också organisationsteorier.

Innehåll

Kursen tar upp frågor som:

  • Vad är ett meningsfullt samtal?
  • Hur samtalar vi om vad som är meningsfullt för vår arbetsgrupp?
  • Är det meningsfulla samma för alla?
  • Är det vi i personalen som avgör vad som är meningsfullt eller ska vi söka det meningsfulla hos patienten, brukaren eller den boende?
  • Vilka komponenter behöver ett samtal bestå av för att det ska vara ett meningsfullt samtal?

Modell för meningsfulla samtal

Vi går igenom en modell för meningsfulla samtal som kan stötta oss i att utveckla vår förmåga att genomföra samtal som bygger på våra grundläggande mänskliga behov. Modellen har flera delar av det som skapar ett meningsfullt samtal,
(metaperspektiv):

  • Reflektion: En av processerna i reflektion är att det ökar vår medvetenhet, vilket i sin tur ger valmöjligheter.
  • Storytelling: Det är viktigt att vi får sätt ord på det vi är med om och att få lyssna på vad andra sett och uppfattat. Och att ställa ”nyfikna” frågor som hjälper den andre att utröna sina tankar och sina perspektiv ytterligare.
  • Uppskattning och tacksamhet: Att ge varandra uppskattning leder till att vi växer som individer men också att vi fokuserar på det som fungerar och inte fastnar i det som är negativt. Tacksamheten har en förmåga att också skapa högre känsla av meningsfullhet.

Konkreta exempel

Under kursen tar utbildaren upp konkreta erfarenheter för att se hur vi kan skapa tillitsfulla relationer, till exempel:

  • Halmstads kommun: Politikerna beslutade att kommunen skulle arbeta för att öka det tillitsbaserade ledarskapet inom kommunen, och kursledaren arbetade tillsammans med HR-avdelningen fram ett konkret dialogmaterial som chefer ska arbeta med i sina personalgrupper.
  • Trollhättans stad: Äldreomsorgen har arbetat på ett liknande sätt som i Halmstad, och vi tittar på deras verktyg för att gå från teori till praktik i tillitsbaserat ledarskap.

Utbildare

Egon Rommedahl, teolog, legitimerad psykoterapeut och handledare sedan många år.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

8 november 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 050 kr exkl. moms. Övriga: 2 350 kr exkl. moms.

Fika och lunch ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

29 november 2022, kl. 9.00–16.00 på plats i Göteborg.

Målgrupp

Chefer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd.

Uppdaterad