Utbildning

Att leda digitala möten – förhållningssätt och verktyg

Plats

Online

Startdatum

18 oktober 2022

Målsättningen med utbildningen är att stärka dig i rollen som mötesledare för digitala möten. Vi går bland annat igenom gruppdynamik i digitala möten, hur du planerar och leder ett digitalt möte samt tips på verktyg som du kan använda.

I dialog med våra medlemskommuner har vi tagit del av erfarenheter och goda exempel på lyckade digitala mötesformer, men det uttrycks också behov av mer kunskap och verktyg. Det går inte att utforma och genomföra ett digitalt möte på riktigt samma sätt som ett fysiskt möte. Förutsättningarna och behoven ser olika ut, men som mötesledare behöver du alltid vara klar över syftet med mötet, din roll och vilka förhållningssätt som hjälper mötet framåt. Syftet med mötet blir också styrande för hur du designar upplägget och vilka digitala verktyg och mötesmetoder som du väljer att använda.

Målsättningen med utbildningen är att stärka dig i rollen som mötesledare för digitala möten genom att du får lära dig:

  • Gruppdynamik och samarbete digitalt – hur du skapar framgångsrika möten och processer
  • Värderingar och tekniker för att leda digitala möten
  • Hur du planerar och leder ett digitalt möte
  • Verktyg att använda i det digitala mötet
  • Teknik och arbetsmiljö för proffsiga digitala möten Många av de tekniker och erfarenheter som du får lära dig kan även användas på fysiska möten.

Utbildare

Anders Pettersson, Göteborgsregionen (GR), är en erfaren utbildare och facilitator. Han har designat, utvecklat och utbildat medarbetare både fysiskt och digitalt i många år, både i Sverige och utomlands. Han är medlem i the International Association of Facilitators (IAF). Han har nyligen utbildat GR:s medarbetare i digitala möten.

Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen (GR), har de senaste tolv åren arbetat som utbildare och moderator i olika nationella och internationella sammanhang. Han har mångårig erfarenhet av att designa och genomföra lärprocesser såväl fysiskt som digitalt. Han har haft flera uppdrag som teknisk support vid olika digitala konferenser och även utbildat GR:s medarbetare i digitala möten.

Kontakt

För frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

4 oktober 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 400 kr exkl. moms.
Övriga: 2 800 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

18 och 25 oktober 2022, kl. 08.30–12.00.

Utbildningen genomförs som digital distansutbildning. Senast en vecka innan utbildningsstarten kommer du att få ett mejl med praktisk information.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som i sin yrkesroll planerar och leder digitala möten, oavsett om du använder Teams, Zoom, Skype eller någon annan digital plattform. Vi förutsätter att du har grundläggande kunskap och vana av att delta i digitala möten och kan hantera grunderna i plattformarna.

Uppdaterad