Utbildning

Att leda kontinuerlig digital transformation – för kommunledningen

Plats

Göteborg och online

Startdatum

4 mars 2022

Den här utbildningen är ett stöd i den digitala transformationen för kommunens ledning. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och genomförs av Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

GR:s strategiska inriktning för 2020–2023 pekar tydligt på vikten av att öka den digitala kompetensen, främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling. Digital transformation handlar inte främst om teknisk utveckling eller införandet av digital teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. För att lyckas med detta krävs genomgripande insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, andra sätt att organisera arbetet, fördjupade samarbeten som klarar en hög komplexitet samt nya metoder för att utveckla produkter och tjänster.

Om utbildningen

Utbildningen ger 7.5 högskolepoäng och sker under fem veckor mellan 4 mars och 1 april 2022. Den genomförs genom blended learning, det vill säga en kombination av analoga träffar och av individuell förberedelse och efterarbete för dig som deltagare. Första och sista tillfället sker fysiskt och de tre däremellan online. Förarbetet, som vi skickar före varje utbildningstillfälle, kan bestå av exempelvis att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller lyssna på en podd.

Utbildningsträffarna omfattar tre timmar och har fokus på processen och fördjupning i metoder och verktyg. Det kommer att finnas en digital plattform för erfarenhetsutbyte. Videoföreläsningar kommer vara tillgängliga under ett år och även vara möjliga att sprida vidare inom organisationen. Examination kommer ske löpande genom aktivt deltagande vid de fem tillfällena och reflektion. Varje deltagare ska sammanställa en skriftlig rapport med reflektion om utbildningens innehåll och tillämpning.

DiMiOS är ett verktyg för digital förvaltning som ingår i utbildningen och som hjälper din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Den ger dig möjlighet att jämföra dig med andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ.

Utbildningens innehåll

Hur du kan utveckla ditt ledarskap för att leda i kontinuerlig digital transformation.

Varför behövs digital transformation? Om den digitala transformationens olika delar, digital värdegrund samt att lyfta fram visioner om framtidens digitala samhälle. Stor vikt på att formulera målet med digital transformation och att ta fram en vision och målbild för kommunen.

Nulägesanalys och analys för önskat läge samt riskbedömning Förändringsresan till ökad digital verksamhet – hur man tar ut vägen och vilka verktyg som behövs för att nå målet. Att utifrån var man befinner sig få verktyg för att ta fram en handlingsplan. En grundläggande IT-kunskap för att kunna göra riskbedömningar och undvika fallgropar med icke kompatibla IT-system.

Kulturförändring för digital transformation

 • Att leda förändring och att leda i förändring
 • Förstå förändringsarbete på olika systemnivåer – organisations-, grupp- och individnivå
 • Förändringsarbete kopplat till individ och gruppnivå, om motivation och beteende
 • Förändringsledning – att driva och genomföra ett förändringsarbete, implementering och strategier

Kompetens, kunskap, kommunikation och ledarskapets betydelse Knyter samman säcken med första delen med visioner och mål. Utvärdering och uppföljning för att värdera vad som behöver justeras för att nå målet. Kvalitetsverktyg som exempelvis PDSA-cykel för att kontinuerligt värdera den digitala transformationen. Teamarbete inom kommunen, till exempel med IT och andra förvaltningar.

Mer om utbildningen

4 mars kl 09.00–12.00, lokal meddelas i bekräftelsen
Introduktion

 • Förarbete: Analys av egen verksamhet med hjälp av DiMiOS, läsning och cirka en timmes videoföreläsning.
 • Seminarium: Digitalisering av offentlig sektor.
 • Efterarbete: Reflektion över seminarium och förberedelser. Kommuniceras via digitalt diskussionsforum.

11 mars kl. 09.00–12.00, via Zoom
Styrning

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning och cirka en timme videoföreläsning.
 • Seminarium: Styrningsrelaterade utmaningar av digital transformation.
 • Efterarbete: Reflektion över seminarium och förberedelser. Kommuniceras via digitalt diskussionsforum.

18 mars kl. 09.00–12.00, via Zoom
Organisering

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning och cirka en timme videoföreläsning.
 • Seminarium: Hur organiserar vi digital transformation?
 • Efterarbete: Reflektion över seminarium och förberedelser. Kommuniceras via digitalt diskussionsforum.

25 mars kl. 09.00–12.00, via Zoom
Strategi

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning och cirka en timme videoföreläsning.
 • Seminarium: Framväxande strategier för offentlig digital transformation.
 • Efterarbete: Reflektion över seminarium och förberedelser. Kommuniceras via digitalt diskussionsforum.

1 april kl. 09.00–12.00, lokal meddelas i bekräftelsen
Sammanfattning

 • Förarbete: Reflektionsövning egen verksamhet, läsning och cirka en timme videoföreläsning.
 • Seminarium: Sammanfattning och konkret handling framåt.
 • Efterarbete: Reflektion över kursen. Kommuniceras via rapport som förväntas bli bas för fortsatt strategisk arbete i Göteborgsregionen.

Forskningskonsortiet Digital förvaltning (www.digitalforvaltning.se Länk till annan webbplats.) är en del av Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se Länk till annan webbplats.), Sveriges ledande forskningsmiljö för digital innovation. Forskningskonsortiet och SCDI är en del av Institutionen för tillämpad informationsteknologi (IT) vid Göteborgs universitet. Den uppdragsutbildning som bedrivs inom forskningskonsortiet kännetecknas av en direkt integration av forskningsfronten samt praktiknärhet. Forskningskonsortiet befinner sig i forskningens och praktikens absoluta framkant, vilket ger en kvalitetsgaranti för utbildningen.

Johan Magnusson är docent och prefekt för Institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet, och chef för SCDI Göteborg. Johans forskning rör balansering av effektivitet och innovation i styrningen av digitalisering. Han är huvudforskare i Digital Government Research Consortium, där forskarna arbetar med en forskningsbaserad modell för digital mognad för att stödja digitalisering av den offentliga sektorn.

Tomas Lindroth är biträdande professor vid Institutionen för tillämpad informationsteknik och avdelningsledare för avdelningen Informatik på Göteborgs universitet. Han är även forskare vid Swedish Center for Digital Innovation. För närvarande fokuserar hans forskning och undervisning på digital styrning och digital innovation i den offentliga sektorn. Tomas är en del av ett forskargrupp som arbetar i nära samarbete med en rad kommuner, regioner och nationella myndigheter för att studera och för att hjälpa dem i deras digitala omvandling.

Kungälvs kommun berättar om utbildningen

Kungälvs kommun har haft en likadan utbildning för sina verksamheter. Se deras film där de berättar om sina erfarenheter.

Att leda digital transformation – Kungälvs kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

1 februari 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 000 kr exkl. moms. Övriga: 10 000 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildning sker under fem veckor mellan 4 mars och 1 april 2022: 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars och 1 april, kl. 09.00–12.00.

Första och sista tillfället på lokal och övriga digitalt via Zoom.

Målgrupp

Kommunledning, stab, förvaltningschefer och strateger på förvaltningsnivå.

Uppdaterad