Utbildning

Att leda kvalitetsarbetet som patientansvarig legitimerad personal

Plats

Göteborg

Startdatum

27 april 2023

En tvådagarsutbildning med syftet att tydliggöra och definiera legitimerad personals kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vårdnära teamarbete, samt samarbetet med operativ enhetschef.

Det är en processorienterad utbildning med föreläsning varvat med dialogövningar, casework och tester. Det ingår även erfarenhetsutbyte och handledning.

Innehåll

 • Yrkesansvarigas kvalitets- och patientsäkerhetsansvar
 • Legitimerad personals ledarroll
 • Ledningssystemet som verktygslåda
 • I team med chefen
 • Operativt samarbete med regionen
 • Leda en personcentrerad vård
 • Analysera risker, avvikelser och klagomål
 • Följa upp och kontrollera vårdens resultat och måluppfyllelse
 • Teamledning samt handledning av vårdpersonal
 • Vara en del av förbättringskulturen
 • Patientkontakt och delaktighet
 • Kollegialt lärande och best practice
 • Hälsofrämjande och förebyggande

Utbildare

Susanne Wallin Pettersson från 2Learn AB. Susanne genomför som projektledare och konsult processkartläggningar och ansvarar för kunders räkning att utveckla kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Arbetsuppgifterna innefattar även konsultstöd inom ledarskapsutveckling med huvudsakligt fokus på enhetschefens roll som ”ständig förbättrare i sin verksamhet”. Susanne har drygt 20 års erfarenhet som kursledare och projektledare. Hon har sedan mitten på 1990-talet lett utvecklingsprogram för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt hållit föredrag på nationella seminarier och konferenser. Sedan 2000-talet deltar även verksamhetschef för hälso- och sjukvård i utvecklingsprogrammen för att skapa dels en stark verksamhetschef och dels ett effektivt och tillitsfullt samarbete med MAS.

Kontakt

För frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

24 mars 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 8 500 kr exkl. moms. Övriga: 9 900 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

27 april och 29 maj 2023.

Utbildningen genomförs i Göteborg och plats meddelas med bekräftelsen. Det finns möjlighet att vara med digitalt men endast i nödfall, och det blir inte samma kvalitet som utbildning på plats. Man får ta del av föreläsningarna och presentationerna men inte delta i processer och grupparbete.

Målgrupp

Legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut) i kommunal hälso-och sjukvård.

Uppdaterad