Konferens

Att praktiskt arbeta med validering

Plats

Göteborg

Startdatum

23 mars 2022

Välkommen till den nationella valideringskonferensen Att praktiskt arbeta med validering, lunch till lunch 23–24 mars 2022 i Göteborg.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar operativt med att genomföra validering eller som utvecklar metoder för validering inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, arbetsliv, folkbildningen och på lärosäten. Även du som arbetar med vägledning mot validering för exempelvis arbetssökande och personer i omställning kommer att ha nytta av konferensen.

Syftet med konferensen är att ge möjligheter till erfarenhetsutbyte för det operativa genomförandet av validering genom presentationer och exempel från utbildning och arbetsliv. Konferensen skapar även tillfälle till dialog utifrån det praktiska arbetet med validering och den ger möjlighet att skapa nya kontakter och bygga personliga nätverk för vidare erfarenhetsutbyte.

Innehåll

Inspirerande presentationer: Personer som själva arbetar operativt med validering kommer under 20 minuter att berätta om hur de löst viktiga delar i sin validering.

Rundabordssamtal: Efter varje presentation följer rundbordsdiskussioner där ni som deltar får möjlighet att reflektera och diskutera bland annat om vad det kan innebära för er egen verksamhet.

Program

12.00 Samling och lunch

13.00 Konferensen startar. Representanter från Västra Götalandsregionen och Myndigheten för yrkeshögskolan.

13.15 Myndighetssamverkan om validering. Representanter för arbetsgruppen för myndighetssamverkan.

13.35 Workshop 1: Rundabordssamtal
Tema: Vilka underlag kan användas vid bedömning av reell kompetens? Inspiratörer ger exempel från högskola och KomVux.

14.35 Kaffe

14.50 Workshop 2: Rundabordssamtal
Tema: Validering för snabbare väg till examen, yrkesbevis eller effektiv kompetensutveckling. Inspiratörer ger exempel från YH-flex och måleribranschen.

15.50 Sammanfattning av dagen och information inför fortsatt nätverkande.

16.00 Eftermingel och nätverkande

9.00 Introduktion dag 2

9.10 Projekt Valideringslyft: Regionernas arbete med validering. Projektledningen beskriver projektet. Efterföljande rundabordssamtal med möjligheter till medskick till projektet och regionerna.

9.45 Kaffe

10.00 Workshop 3: Rundabordssamtal
Tema: Effektiva valideringsmetoder. Inspiratörer ger exempel på två effektiva valideringsmetoder.

11.05 Intervjuer och panelsamtal. Intervjuer med personer som har validerats. Panelsamtal utifrån intervjuerna.

11.50 Avslutning

12.00 Lunch

Kontakt

För information om konferensen:

Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan, svante.sandell@myh.se, eller

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

FULLBOKAT - Det går bra att anmäla sig till reservplats

Sista anmälningsdag

30 november

Maximalt antal deltagare på konferensen är 120. Högst två deltagare från varje organisation kan anmäla sig.

Avgift

Konferensen är avgiftsfri. Anmälan är bindande och vid återbud efter 28 februari 2022 debiteras 500 kr exklusive moms vid ej utnyttjad plats.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

23 mars kl. 12-16 och 24 mars kl. 9-12.

Radisson Blu Hotell på Södra Hamngatan 59 i Göteborg.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar operativt med att genomföra validering eller som utvecklar metoder för validering inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, arbetsliv, folkbildningen och på lärosäten. Även du som arbetar med vägledning mot validering för exempelvis arbetssökande och personer i omställning kommer att ha nytta av konferensen

Finansiärer

Myndigheten för yrkeshögskolan, Validering Väst och Västra Götalandsregionen.

Samarbetspartners

Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Skolverket

Uppdaterad