Utbildning

Att stödja kommunikation visuellt i samtal med barn

Plats

Göteborg

Startdatum

20 oktober 2022

Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och unga med kommunikationssvårigheter. Genom utbildningen får du lära dig att använda visuellt stöd för att underlätta kommunikation.

Visuellt stöd kan beskrivas som en samling strategier och metoder för att förstärka den verbalt förmedlade kommunikationen. För barn med kommunikationssvårigheter kan det visuella stödet vara helt avgörande för att barnet ska kunna uttrycka sig och förstå samtal. Men även i samtal med barn utan uttalade svårigheter underlättas kommunikationen med hjälp att stödjande strategier.

Om utbildningen

Den här utbildningen utgår från teori kring kommunikationsutveckling och beskrivning av olika typer av kommunikativ sårbarhet. Huvuddelen av dagen kommer att innehålla praktiska övningar i att använda visuellt stöd och att tillverka eget stödjande material som kan användas i den egna verksamheten. Du behöver ta med egen dator till utbildningen.

Delar som ingår i utbildningen:

  • Teori om kommunikationsutveckling och kommunikativa svårigheter.
  • Information om material och metoder för att stödja samtal med barn.
  • Skapa visuellt stöd – bildstödsverkstad.
  • Tankar framåt: Hur implementerar vi kommunikationsstöd i verksamheten.

Kursledare

Helena Molker Lovén har lång erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kommunikationsstöd. Hon har arbetat som lärare i särskola, inom LSS-verksamheter och med kommunikationsutredningar på Sahlgrenska.

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

29 september 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 2 600 kr exkl. moms.
Övriga: 2 900 kr exkl. moms.

I avgiften ingår lunch och fika.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

20 oktober 2022 kl. 9.00–16.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar före kursstart.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och unga med kommunikationssvårigheter.

Uppdaterad