Utbildning

Barns behov i centrum (BBIC) – grundutbildning

Två barn, sedda uppifrån, ritar på asfalt

Plats

Göteborg

Startdatum

13 mars 2024

Välkommen till en grundutbildning i BBIC (Barns behov i centrum). BBIC är en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av enskilda ärenden i den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.

Innehåll

Medarbetare inom barn- och ungaområdet får vanligtvis sin grundutbildning i BBIC genom Yrkesresan. Vi erbjuder nu ett utbildningstillfälle för dig som av olika anledningar inte är aktuell för denna utbildning inom Yrkesresan. Vi tror att du till exempel kan vara arbetsledare, chef eller erfaren socialsekreterare med bakgrund i andra verksamhetsgrenar. Utbildningen är därför anpassad för en sådan målgrupp och vi förutsätter att du har kännedom om handläggning och dokumentation inom området.

Utbildningen är två dagar lång och innehåller fyra block:

  1. Vad är BBIC?
  2. Vilka är grundprinciperna i BBIC och hur ger de dig stöd i ditt arbete?
  3. Hur är BBIC-triangeln uppbyggd och hur ger den dig stöd i ditt arbete?
  4. Vad ger BBIC dig för stöd i arbetsprocessen?
BBIC-triangeln: illustration över barns behov

Förberedelser

Inför kursen behöver du läsa BBIC grundbok, som finns att ladda ner eller beställa på Socialstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats.. Vi kommer att skicka reflektionsfrågor som stöd för din inläsning.

Utbildare

Elisabet Lakfors, Göteborgsregionen. Elisabet är socionom och har arbetat inom socialtjänsten sedan 2003, som utredare, barnsekreterare och 1:e socialsekreterare. Idag arbetar Elisabet som projektmedarbetare och utbildare inom Yrkesresan Barn och unga för Göteborgsregionen.

Camilla Andersson, Uddevalla kommun. Camilla är socionom och arbetar som 1:e socialsekreterare på Familjehemsenheten i Uddevalla kommun. I henne tjänst finns också en viss del utveckling och utbildning utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Camilla är BBIC-utbildare sedan 2007. Hon har arbetat länge inom socialtjänsten, främst med inriktning mot barn och unga, men även på behandlingshem för barn och unga med missbruk.

Kontakt

Frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

15 februari 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

3 500 kr exkl. moms.

I avgiften ingår fika, lunch och kursmaterial.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

13–14 mars 2024, kl. 9–15.

Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg.

Målgrupp

Du som är erfaren socialsekreterare eller arbetsledare och chef inom socialtjänstens barn- och ungaområde, men som inte tidigare har gått grundutbildning i BBIC eller har möjlighet att ta del av den inom Yrkesresan.

Uppdaterad