Seminarium

Brukarinflytande i praktiken – en workshop

Plats

Göteborg

Startdatum

28 november 2023

Vill du utveckla brukarinflytandet i din verksamhet? Vi bjuder in till en workshop som ger kunskap, konkreta råd och utrymme för samtal i syfte att ta de första stegen till aktiviteter för ökat brukarinflytande, eller att utveckla det brukarinflytande som redan finns lokalt.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg har de senaste femton åren tagit fram och spridit metoder för ökat brukarinflytande och hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan utvecklas med hjälp av brukarinflytande. Erfarenheterna har nu samlats i Handbok i brukarinflytande. Den här workshoppen förmedlar kunskap om de metoder och arbetssätt som finns samlade i handboken och ger utrymme att diskutera dessa utifrån era lokala förutsättningar.

Utbildare

Workshoppen leds av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg.

09.00 Hej och välkomna!

09.10 Vad menar vi egentligen med brukarinflytande?

Presentation av kartläggning på kommun- och vårdsamverkansnivå.

09.40 Diskussion i mindre grupper om nulägesbild och framtidsdrömmar för brukarinflytandet lokalt.

10.15 Kaffepaus

10.30 Att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt brukarinflytande.

10.50 Diskussion i mindre grupper om förutsättningar, hinder och möjliggörare för ett starkt brukarinflytande lokalt.

11.30 Lunch

12.30 Presentation av webbutbildning i brukarinflytande samt exempel på inflytandeaktiviteter

Hur kommer man igång, hur kan de bäst vidmakthållas:

  • Studiecirklar
  • Anti-stigmaarbete

13.30 Fikapaus

13.45 Fler exempel på inflytandeaktiviteter

Hur kommer man igång, hur kan de bäst vidmakthållas:

  • Brukarrevisioner
  • Peer Support
  • Brukarinflytande på systemnivå

14.45 Paus

15.00 Diskussion i mindre grupper om aktiviteter att starta upp eller utveckla lokalt.

15.40 Avrundning och summering av dagen

16.00 Dagen avslutas

Konferens om brukarinflytande 21 september

Delta gärna på vår kostnadsfria konferens den 21 september: Vem bestämmer – brukarnas delaktighet i praktiken. Läs mer om konferensen och anmäl dig

Kontakt

Frågor om workshoppen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 november 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Ingen avgift. Workshoppen finansieras med GR-gemensamma medel från överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention”.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

28 november 2023, kl. 9.00–16.00, med kaffe från 8.30.

Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Chefer och medarbetare som är verksamma inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Samarbetspartner

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Uppdaterad