Utbildning

Diagnos och behandling av Alzheimers och andra kognitiva sjukdomar

Plats

Göteborg

Startdatum

14 mars 2024

En utbildning på avancerad nivå om diagnos och behandling av kognitiva sjukdomar som Alzheimers sjukdom och annan demenssjukdom. Kursen ger ökad kunskap om sjukdomarna, om vilka funktionsnedsättningar de för med sig och hur det påverkar den enskildes förmågor i det dagliga livet.

Kursen riktar sig till sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter personer med kognitiva sjukdomar som exempelvis demens.

Innehåll

  • Det normala åldrandet
  • Åldrandets sjukdomar
  • Kognitiv utredning och demenssjukdomar
  • Behandling och bemötande vid olika typer av demenssjukdomar och deras symtom, personcentrerad vård, teamarbete
  • Kommunikation och alternativa kommunikationsmetoder vid kognitiv sjukdom (demenssjukdom)
  • Livsstilsförändringar som kan minska risken för att utveckla Alzheimers sjukdom och lindra demenssymtom
  • BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)
  • Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar
  • Miljö och miljöanpassningar
  • Bedömningsinstrument för personcentrerad vård, smärtskattning

Utbildare

Ulrika Granér, Silviasjuksköterska, MSc Specialistsjuksköterska inom Vård av Äldre samt Vård vid kognitiv sjukdom, Stiftelsen Silviahemmet.

Annan kurs om demens

Se även kursen Ökad kunskap om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar, som riktar sig till enhetschefer, biståndshandläggare, baspersonal, metodutvecklare samt verksamhetsutvecklare eller motsvarande som möter personer med kognitiva sjukdomar.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

22 februari 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 950 kr exkl. moms. Övriga: 3 300 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

14 mars 2024, kl. 09–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstarten.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter personer med kognitiva sjukdomar som exempelvis demens.

Uppdaterad