Utbildning

Etik – om att skapa en hållbar etisk kultur i våra arbetsgrupper

Plats

Göteborg

Startdatum

31 maj 2023

Välkommen till en föreläsning som väver mellan teori och praktiska arbetssätt för att visa hur vi i våra arbetsgrupper kan öka den etiska medvetenheten. Det är en föreläsning som innehåller övningar och reflektionsfrågor och som utvecklar oss både som individer och grupp.

Vad är etik?

Vi är människor tillsammans med andra människor, och det är i relation till varandra och varandras världar som etiken kommer in. Att leva tillsammans är inte alltid lätt. Därför behöver vi etiska reflektioner. Etik handlar ytterst om vilken värld vi vill leva i och vilken sorts människor vi vill vara. Det vill säga: etik handlar om livets stora frågor, fundamentet i vårt arbete, hur vi förhåller oss till arbetet och hur vi utför arbetet. Etiken är som kompassen som visar oss hur vi ska gå tillväga.

Att införliva etiken i vår arbetskultur

Det är många arbetsplatser som samtalar om och kanske också skriver ner trivselregler, eller talar om arbetsgivarens och lagstiftarnas etik. Det är den lätta delen av etiken. Det som ofta är lite svårare, men som krävs för etiken ska gå från ord till handling, är att vi måste införliva etiken i vår kultur. Det gör vi främst genom att träna oss själva och våra medarbetare på etisk reflektion, det vill säga bygga speglar så att vi ser oss själva och får syn på vår levda etik, inte bara den uttalade etiken. Hur skapar vi en reflektion som hjälper oss att bli mera medvetna om vår egen etik, både på individnivå och på gruppnivå?

Utbildare

Egon Rommedahl, teolog, legitimerad psykoterapeut och handledare.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 maj 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 400 kr exkl. moms.
Övriga: 2 900 kr exkl. moms.

Fika och lunch ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

31 maj 2023, kl 9–16.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka två veckor innan föreläsningen.

Målgrupp

Chefer, samordnare och etikombud.

Uppdaterad