Seminarium

EU:s nya programperiod – fysisk planering, klimat och miljö

Plats

Online

Startdatum

18 januari 2022

Arbetar du med frågor som rör fysisk planering, klimat eller miljö? Välkommen till ett digitalt seminarium förmiddagen den 18 januari, där du får kunskap om vilka möjligheter som finns att söka medel från EU inom dina frågor.

Under webbinariet kommer du att få veta mer om möjligheterna inom:

  • EU:s strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Västsverige, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Interreg Nordsjön och Interreg Östersjön.
  • EU:s sektorsprogram och övriga program inklusive programmen LIFE, Horisont Europa (kluster 5 och 6), Urbact, Urban Innovative Action och Urban Utveckling.

Material om den nya programperioden

Vi rekommenderar att du innan webbinariet tar del av Göteborgsregionens material om den nya programperioden för att skaffa dig en förförståelse. Bland annat kan du i en film på 20 minuter lära dig om EU:s budget och prioriteringar de kommande åren, vad som är skillnaden på struktur- och sektorsprogram och vilka medel som finns tillgängliga för att tillsammans möta våra gemensamma samhällsutmaningar fram till 2027.

Kontakt

För frågor om webbinariet:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

12 januari 2022

Avgift

Webbinariet är avgiftsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

18 januari 2022, kl. 09.00–11.30.

Sänds digitalt via Microsoft Teams.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som är tjänsteperson i någon av kommunerna i Västra Götaland eller i Kungsbacka och exempelvis arbetar med frågor inom stadsutveckling, samhällsplanering eller klimat- och miljöstrategiska frågor.

Finansiärer och samarbetspartners

Arrangeras av GR tillsammans med Västra Götalandsregionen, Naturvårdsverket, Vinnova och Tillväxtverket.

Uppdaterad