Utbildning

Existentiella frågor och samtal

Plats

Göteborg

Startdatum

18 januari 2022

Den här kursen ska inspirera och bidra till utveckling genom att ge kunskap och verktyg för att samtala om det meningsfulla i livet. Det gäller både i arbetsgruppen och för våra brukare och vårdtagare.

Existentiella frågor finns med oss hela livet men blir extra aktuella när det händer något viktigt i livet. Det finns en existentiell filosofi som menar att vi måste söka efter vår egen mening med livet Att inte våga prata om svåra frågor kan ge en känsla av att inte riktigt vara hemma hos sig själv. Även om vi inte finner svar på frågorna kan de fördjupa relationen mellan oss människor.

Syfte och mål

Kursen vill via samtal, diskussion, ny kunskap och egen reflektion skapa större medvetenhet om hur vi kan samtala om det meningsfulla i livet, och hur vi skapar meningsfullhet i våra liv. Men kursen vill också ge insikter i hur vi kan hjälpa våra brukare och vårdtagare våga öppna upp för existentiella samtal, samt hur vi kan stödja personal och kollegor att bli goda lyssnare till dessa livsviktiga samtal. I samtal kring existentiella frågor handlar det inte om rätt och fel utan om att vända och vrida på våra tankar, vår livssituation, se och hjälpa varandra att reflektera över oss själva och vårt liv.

Målet med den här utbildningen är att inspirera och bidra till utveckling. Du ska få med dig verktyg, kunskap och insikter i hur du kan förhålla dig på ett salutogent vis. Vi blandar teori med praktiska exempel och ger dig redskapen som krävs för att förverkliga er värdegrund och öka motivationen och trivseln i arbetsgruppen.

Utbildare

Egon Rommedahl, teolog, legitimerad psykoterapeut och handledare sedan många år.

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

FULLBOKAD - Det går bra att anmäla sig till reservplats

Sista anmälningsdag

28 december 2021

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 1 850 kr exkl. moms.
Övriga: 2 050 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 18 januari 2022 kl. 9.00–16.00. Kaffe och registrering från 8.30.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som vi skickar cirka tio dagar före utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad