Utbildning

Feedback Informed Treatment (FIT)

Plats

Göteborg

Startdatum

19 maj 2022

Hur kan du ta reda på om insatsen hjälper individen? FIT – Feedback Informed Treatment eller Feedback Informerade Tjänster – är ett enkelt sätt att ta reda på hur insatsen fungerar. FIT är ett stöd under pågående insats, i ditt arbete och för din organisation.

FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i insatsen som ges genom att regelbundet följa upp vilket utfall insatsen leder till och vad som kan förbättras i stödet som ges. FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell. Klientens delaktighet och dialogen kring samarbetet är avgörande för att insatsen ska fungera.

FIT är en självklar del av en evidensbaserad praktik, och är evidensbaserat av SAMHSA i USA. ICCE står bakom arbetssättet, som kan anses etablerat i Danmark och Norge, med en snabb utveckling på gång också i Sverige.

Under utbildningen presenteras systemstödet OpenFIT, som enkelt, GDPR-säkert och med senaste Windows-teknik hanterar skattningarna ORS och SRS. OpenFIT kan integreras med andra program, till exempel journalsystem, och fler skattningar kan läggas in i samma lösning. Kostnadsexempel per licens och år är cirka 1 900 kronor – lägre om det är fler användare.

Innehåll

Du som kursdeltagare kommer att få:

 • grunderna inom FIT
 • kunskap och förståelse om ORS – resultatmått.
 • kunskap och förståelse om SRS – alliansmått
 • praktisk erfarenhet och en tydlig struktur kring hur ORS/SRS
  används tillsammans med klienten
 • förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att lyckas i
  implementeringen av metoden/arbetssättet i vardagen
 • möjlighet att reflektera över hur ni idag arbetar med individuell uppföljning på en systematisk nivå för att förbättra insatser, verksamhet och professionen. (EBP)

Kursen innehåller praktiska övningar, grupparbeten och diskussioner utifrån metodens teoretiska ram. Du som kursdeltagare har en aktiv roll och får pröva på olika verktyg och tekniker utifrån metoden, samt reflektera och diskutera kring vad som sker när metod möter individ och kontext.

Ur programmet:

 • Grunder för vad som är verksamt i vård och omsorg
 • Kärnkompetenser i FIT
 • Skattningsinstrumenten ORS och SRS
 • Introduktion av arbetssätt och skattning till klient
 • Kopplingen till systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig
  förbättring
 • Kopplingen till professionell utveckling och deliberate practice
 • Grunder kring handledning i FIT
 • Grunder kring implementering av FIT

Utbildare är Fredrik Samuelsson. Fredrik har arbetat inom Supported Employment i sju år och har läst magisterprogrammet inom handikappvetenskap på Halmstad högskola. Han har arbetat med ”Empowerment” sedan hösten 2013, och han är fullt utbildad soch har godkänt prov i FIT, omfattande Adv Intensive, Supervision, Implementation samt Train the Trainer, ICCE i Chicago, 2017-2018.

Kontakt

För information om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

18 april 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta anmäld plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 5 900 kr exkl. moms. För övriga: 6 900 kr exkl. moms.

Lunch och fika ingår i avgiften.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Torsdag–fredag 19–20 maj 2022 kl. 09.00–16.00.

Centralt i Göteborg. Platsen meddelas i bekräftelsen som du får cirka tio dagar innan kursstart.

Målgrupp

Handläggare, socialsekreterare, arbetsmarknadshandläggare, LSS-personal och övriga personalgrupper som arbetar med behandling eller stöd till förändring.

Uppdaterad