Konferens

Fokus ekonomiskt bistånd – att se hela människan

Plats

Göteborg

Startdatum

14 mars 2023

Välkommen till en konferens med ekonomiskt bistånd i fokus! Dagen syftar till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för chefer och medarbetare inom området. 

Inom ekonomiskt bistånd behöver man ofta hantera komplexa situationer och göra svåra bedömningar. Det ställer stora krav på kompetens och kunskaper och att se hela människan. Dagen arrangeras på uppdrag av GR:s IFO-chefsnätverk.

Program

08.30 Registrering och morgonfika

09.00 Inledning

Moderatorer för dagen: Jessica Svanström, Alingsås kommun, och Lisa Ruuth, Göteborgs stad.

09.10–10.00 Tidiga insatser inom ekonomiskt bistånd

  1. Gunilla Bergström, forskare på Göteborgsregionen, presenterar resultatet från en kunskapsöversikt om vilka insatser som fungerar för att förebygga eller förkorta behovet av ekonomiskt bistånd.
  2. Kungälvs kommun deltar i ett pilotprojekt om tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk, tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Kristina Olsson, enhetschef Stöd-och försörjningsenheten, berättar om erfarenheter och lärdomar från projektet och vad ett förebyggande perspektiv kan innebära inom myndighetsutövning.

10.05–10.30 Paus

10.30–11.45 Barnrättsperspektivet kopplat till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Föreläsningen tar upp olika aspekter av hur barnrättsperspektivet kan belysas under utredning, bedömning och beslut av försörjningsstöd. Det gäller dels för att säkra god kvalitet och dels för att få ett helhetsperspektiv på ansvaret för barns rätt till goda livsvillkor kopplat till nämndens och föräldrars ansvar. Föreläsningen fokuserar även på barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barns bästa kopplat till handläggning av försörjningsstöd samt barns situation utifrån den vuxnes problematik och dess konsekvenser.

Hannah Kejerhag Oldenmark, socionom med lång erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete med fokus på individ och familjeomsorg.

11.45–12.45 Lunch

12.45–13.45 Nationella riktlinjer för adhd och autism

Thomas Westerberg, som är beteendevetare och enhetschef inom funktionsstöd på Göteborgs stad, inleder med huvudbudskapet i de nationella riktlinjerna och vård- och insatsprogrammen (VIP). Efter inledningen föreläser Emmy Sundqvist Anrell, leg. psykolog, med fokus på kognitiva svårigheter och strategier i bemötande och samtal för att ge personen rätt stöd och förutsättningar i en utredningssituation.

13.45–14.15 Paus

14.15–15.00 Socialarbetarrollen i förändring

Flera av GR:s medlemskommuner bedriver förändringsarbete inom verksamhetsområdet, exempelvis genom att ge klienter möjlighet att ansöka om försörjningsstöd digitalt. Ytterligare något som framöver kan komma att påverka verksamhetsområdet är om förslagen i utredningen Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) blir ny lagstiftning. Fredrik Jansson, processledare för plattformen myndighetsutövning försörjningsstöd i Göteborgs stad, och Cornelia Björk, analytiker på Göteborgsregionen, berättar utifrån en ny förstudie.

Efteråt hålls ett panelsamtal med reflektioner kring vad förändringarna kan komma att innebära för verksamhetsområdet och socialarbetarrollen.

15.00–16.00 Inspirationsföreläsning: Att finna balansen mellan mina inre behov och de yttre kraven

Att arbeta med människor och få vara med påverka och utveckla individer i deras livsresa kan vara en av de finaste och viktigaste uppgifterna vi kan ha. Men att följas åt ger ofta psykisk och existentiell ”träningsvärk”. Vi utforskar vad som är centralt för psykiskt och existentiellt välbefinnande för både den som är professionell vårdgivare och för den som söker stöd. Hur skapas balans i vårt inre och vilka redskap och vägar finns det att använda sig av? Under föreläsningen kommer ni att få både teori och praktiska exempel.

Egon Rommedahl, teolog, legitimerad psykoterapeut, handledare.

16.00–cirka 16.10 Tack för idag!

Kontakt

Anmälan

Sista anmälningsdag

21 februari 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 1 995 kr exkl. moms. Övriga: 2 500 kr exkl. moms.

Lunch och fika ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

14 mars 2023, kl. 9–16. Registrering och morgonfika från kl. 8.30.

Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom Ekonomiskt bistånd.

Uppdaterad