Utbildning

Fördjupning för registratorer

Plats

Göteborg

Startdatum

7 november 2022

Välkommen till en tvådagarsutbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator!

Kursen delas upp i två heldagar, klockan 09.00-16.00, med ett par veckors mellanrum. Ni som deltar kommer att få hemuppgifter att lösa införa de båda kursdagarna och dessa kommer att skickas ut tillsammans med kallelse i god tid inför tillfällena.

Kursens innehåll

Övergripande genomgång av lagstiftning/regelverk

 • Vilka lagar påverkar informationshanteringen och med vilket syfte?
 • Vem granskar att myndigheter arbetar enligt lagar/regler och hur ser uppdraget ut?
 • Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns krav på registrering och informationshantering

Registrering utifrån deltagarnas egna system/egna material

 • Registreringssystemens uppbyggnad, innehåll och användning
  – Vilka fält och funktioner används, hur och till vad?
  – Granskning av handlings- och ärendekort
 • Kvalitetssäkring av registrering/diarium
  – Genomgång av ärende- och handlingstyper, granskning av förvalslistor
  – Genomgång av handlings- och ärendebeskrivning
  – Granskning av exempelärenden (obligatoriska uppgifter, ärendemeningar, datum, annan metadata, registreringsordning m.m.)

Sekretess och utlämnande

 • Repetition av handlingsoffentlighet och sekretessreglering
 • Hantering och förvaring av allmänna handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter

Övergripande genomgång av arkivlagstiftningen

 • Vad är arkiv?
 • Vad innebär arkivvård – proaktiva åtgärder och faktisk vård
 • Bevarande och gallring
 • Digital eller analog förvaring?
 • Krav för att skapa god digital förvaring

Dokumenthanteringsplanen och processbaserad informationsredovisning

 • Dokumenthanteringsplanens syfte och användning
 • Processbaserad informationsredovisning – vad är det och hur fungerar det?

Utbildare

Isabelle Abarca från Rundström konsult.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

24 oktober 2022

Max 24 deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 7 150 kr exkl. moms. Övriga: 8 400 kr exkl. moms. Avgiften faktureras i efterhand.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Måndag 7 november och måndag 14 november 2022.

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Du som har gått grundkursen, eller är erfaren som registrator, och vill bredda och fördjupa din kompetens.

Uppdaterad