Utbildning

Fördjupning för registratorer

Plats

Göteborg

Startdatum

23 oktober 2023

Välkommen till en tvådagarsutbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator!

Kursen delas upp i två heldagar, klockan 09.00-16.00, med cirka en månads mellanrum. Ni som deltar kommer att få hemuppgifter att lösa införa de båda kursdagarna och dessa kommer att skickas ut tillsammans med kallelse i god tid inför tillfällena.

Kursens innehåll

Övergripande genomgång av lagstiftning/regelverk

 • Vilka lagar påverkar informationshanteringen och med vilket syfte?
 • Vem granskar att myndigheter arbetar enligt lagar/regler och hur ser uppdraget ut?
 • Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns krav på registrering och informationshantering

Registrering utifrån deltagarnas egna system/egna material

 • Registreringssystemens uppbyggnad, innehåll och användning
  – Vilka fält och funktioner används, hur och till vad?
  – Granskning av handlings- och ärendekort
 • Kvalitetssäkring av registrering/diarium
  – Genomgång av ärende- och handlingstyper, granskning av förvalslistor
  – Genomgång av handlings- och ärendebeskrivning
  – Granskning av exempelärenden (obligatoriska uppgifter, ärendemeningar, datum, annan metadata, registreringsordning m.m.)

Sekretess och utlämnande

 • Repetition av handlingsoffentlighet och sekretessreglering
 • Hantering och förvaring av allmänna handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter

Övergripande genomgång av arkivlagstiftningen

 • Vad är arkiv?
 • Vad innebär arkivvård – proaktiva åtgärder och faktisk vård
 • Bevarande och gallring
 • Digital eller analog förvaring?
 • Krav för att skapa god digital förvaring

Dokumenthanteringsplanen och processbaserad informationsredovisning

 • Dokumenthanteringsplanens syfte och användning
 • Processbaserad informationsredovisning – vad är det och hur fungerar det?

Utbildare

Isabelle Abarca från Rundström konsult.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

5 oktober 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 7 150 kr exkl. moms. Övriga: 8 150 kr exkl. moms. Avgiften faktureras i efterhand.

I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

23 oktober och 28 november 2023.

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Du som har gått grundkursen, eller är erfaren som registrator, och vill bredda och fördjupa din kompetens.

Uppdaterad