Seminarium

Forskning i fokus: Socialt
hållbar transportplanering

Hand som håller i mobiltelefon och i bakgrunden syns parkerade bilar, foto.

Plats

Online

Startdatum

13 juni 2023

Forskning i fokus är ett återkommande webbinarium med syfte att ge en överblick av aktuell svensk forskning inom området socialt hållbar transportplanering. Under webbinariet presenteras resultat från sex färska forskningsprojekt. Aktuella teman är transport- och stadsplaneringens betydelse för social hållbarhet, rättvis tillgänglighet och barn och ungas förutsättningar i transportsystemet.

Webbinariet anordnas av nätverket Socialt hållbar transportplanering.

Program

Föredragen fokuserar på resultat i publicerade eller snart publicerade verk.

Hur kvantifiering av trafikleders barriäreffekter kan minska konflikter i trafikplanering

Job van Eldijk, doktor Arkitektur och samhällsbyggnads­teknik, Stadsbyggnad, Chalmers.

Arkitekturens och bebyggelsens roll för människors vardagsliv och möjlighet att röra och förflytta sig i staden

Lars Marcus, Arkitekt och professor i Stadsbyggnad Chalmers

Justice in regional transport planning through the lens of Iris Marion Young (eng)

Chiara Vitrano, senior forskare verksam vid K2, Nationellt kunskapcentrum för kollektivtrafik och VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut.

Christina Lindkvist, fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt docent och biträdande professor i urbana studier vid Malmö universitet.

Hur framtidens kollektiva mobilitet, med särskilt fokus på smart mobilitet, kan anpassas till grupper med låg tillgång till bil och körkort

Jessica Berg, senior forskare vid VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut.

Om vardagsmobilitet för familjer med rullstolsburna barn

Emma Landby, doktorand i kulturgeografi vid Umeå universitet

Ungas vardagsmobilitet i socialt utsatta områden

Malin Henriksson, senior forskare vid VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut.

Dag Balkmar, docent vid Örebro universitet.

Nätverket socialt hållbar transportplanering

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt. Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med Göteborgs universitet (GU)

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet, Göteborgsregionen
lisa.strom@goteborgsregionen.se
031-335 53 12

Ana Gil Solá

Forskare, avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
ana.gilsola@geography.gu.se
031-786 44 57

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 juni 2023

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 13 juni 2023 kl. 8.30-12.00

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut innan webbinariet.

Målgrupp

Forskare, tjänstepersoner, konsulter, m.fl. inom transportplanering.

Webbinariet anordnas av

Logotyp för nätverket socialt hållbar transportplanering, illustration.

Uppdaterad