Utbildning

Förtroendefullt samarbete – Radical Collaboration, november

Plats

Fiskebäckskil

Startdatum

22 november 2023

Den här tredagarsutbildningen vänder sig till dig som är ledare och vill öka din personliga kompetens och självkännedom, och som vill skaffa dig möjlighet till förbättrade relationer, att hantera konflikter och utveckla din förhandlingsförmåga.

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram under tre dagar, inspirerat av The Human Element och Win-Win från Harvard University. Radical collaboration ger insikt om hur man framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflikter genom att skapa samarbetsvilja och öppenhet i organisationer, arbetsgrupper och förhandlingssituationer.

Utbildningen bygger på att vi, genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation, lyckas bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

Du får

  • träna steg för steg på att inleda, driva och avsluta en förhandling och att samtidigt bygga trygga och varaktiga arbetsrelationer
  • ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer
  • verktyg som du kan använda i alla typer av relationer och intressemotsättningar.

Organisationen får

  • kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende
  • träning i att förhandla vid intressemotsättningar
  • ökad förmåga att förebygga konflikter.

Innehåll

Programmet bygger på en unik kombination av teori och praktik. Den praktiska delen grundar sig på intressebaserad problemlösningsmetodik. Den teoretiska delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, i kombination med den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln Getting to Yes. Metoderna har förenats och vidareutvecklats av Jim Tamm och Ronald J. Luyet och beskrivs i boken Förtroendefullt samarbete. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan fördjupa och stärka förståelse och färdigheter.

Pedagogik

För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, mini-föreläsningar, självskattningsinstrument, individuellt arbete och grupparbete samt övningar, diskussioner och feedback i mindre och större grupp.

Metod

Upplevelsebaserad inlärning samt miniföreläsningar, instrument för självbedömning, feedback, visualiseringar och icke-verbala övningar.

Utbildare

Utbildningen bedrivs i internatform och av seniora handledare som är certifierade av Jim Tamm.

Utbildningen på hemmaplan?

Vid intresse kan utbildningen skräddarsys och anpassas för din arbets- eller ledningsgrupp. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

För frågor om kursen:

Staffan Nyqvist, GR, 0704-05 33 09, staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se
Jonas Wirén, YesP, 0706-28 09 08, jonas.wiren@yesp.se

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

20 oktober 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 12 510 kr plus internat 6 800 kr (exklusive moms)
Övriga: 13 900 kr plus internat 6 800 kr (exklusive moms).

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

22–24 november 2023.

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla ledare som vill öka sin personliga kompetens och självkännedom, och som vill skaffa sig möjlighet till förbättrade relationer och en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling.

Uppdaterad