Konferens

Framtidstro för barn och unga

Plats

Online

Startdatum

28 oktober 2022

Hur kommer min framtid att se ut? Det är en fråga som är viktig för barn och unga, och som kan påverka deras liv. Vad bidrar till att barn och unga ska få en positiv framtidstro? Välkommen till ett webbinarium om barn- och familjeforskning.

Under denna förmiddagskonferens presenterar Nätverket för barn- och familjeforskning i Göteborg aktuell forskning som anknyter till detta viktiga tema.
Konferensen är digital och deltagande sker via livstreamning. Det är kostnadsfritt att delta.

Program

09.00–9.15 Välkomna till konferensen!

Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

09.20–09.35 Ungdomars framtidstro – resultat från enkätundersökningen Lupp 2020 i nio av Göteborgsregionens kommuner

Vilka förutsättningar och erfarenheter formar ungdomars framtidstro?
Åsa Nilsson, FoU i Väst, Göteborgsregionen

09.40– 09.55 Mediedietmodellen – ett pedagogiskt förhållningssätt till barn och ungas medieanvändning i det föränderliga medielandskapet

Marit Jaakola, Nordicom, Göteborgs universitet

10.00–10.15 Solidaritet och lärande i könsseparatistiska förortsverksamheter

Flickors och unga förortskvinnors lärande i olika mötesplatser, poddar och boxningsklubbar och vad detta betyder för deras självkänsla och framtidstro.
Sara Uhnoo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

10.15–10.30 Paus

10.30–10.45 "Det är nyckeln till din framtid" – Pojkars pro-plugg-positioner i utsatta områden

Fokus riktas mot hur unga män i utsatta områden i Göteborg om deras bakgrund och erfarenheter av att växa upp i en stigmatiserad förort.
Nils Hammarén, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universtiet

10.50–11.05 Vägar till högre utbildning för personer med ADHD

Forskning visar att individer med diagnosen ADHD har sämre studieresultat än jämnåriga utan diagnos. Hur ser utbildningsvägarna till universitet ut?
Shruti Taneja Johansson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

11.10–11.25 Möten i ögonhöjd

Ett möte i ögonhöjd är att försöka bortse från de maktaspekter som finns. Vad har möten i ögonhöjd betytt för de unga vuxna i Vi-projektet?
Sevtap Gurdal, Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk, Högskolan Väst

11.25–12.00 Tid för frågor och kommentarer

12.00–12.15 Avslutning och tack för i år!

Kontakt

För frågor om webbinariet:

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

Vid frågor om anmälan:

Kontakta ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se

Anmälan

Mer information

Tid och plats

28 oktober 2022, kl. 09.00–12.15

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn och familjer och som vill hålla dig uppdaterad med den senaste forskningen inom området.

Finansiär och samarbetspartners

Webbinariet arrangeras av Barn- och familjeforskarnätverket vid Göteborgs universitet, i samarbete med Länsstyrelsen, Göteborgs stad, FoU i Väst på Göteborgsregionen, samt Västra Götalandsregionen.

Uppdaterad