Utbildning

Från strategi till EU-ansökan: Strategiskt arbete för lokal och regional utveckling

Göteborgs stads logotyp

Plats

Göteborg

Startdatum

18 januari 2023

För tionde året i rad erbjuder vi en utbildningssatsning med koppling till EU:s fonder och program. Under två dagar får du råd om hur du framgångsrikt lyckas med projekt – allt från behovsinventering till implementering.

Västsverige ligger i framkant när det gäller EU-finansierat utvecklingsarbete. För tionde året i rad erbjuder vi en utbildningssatsning med koppling till EU:s fonder och program. Med avstamp i globala, europeiska och regionala strategier kommer vi visa på möjligheter som programperioden 2021-2027 erbjuder.

Dagarna har fokus på både strategiskt och operativt arbete. Du får tips och råd om hur du framgångsrikt lyckas med projekt, när det gäller allt från behovsinventering till implementering. Utbildningen omfattar två dagar och äger rum 18-19 januari i Göteborg.

Innehåll

Lokalt och regionalt genomförande av globala och europeiska strategier

 • Hur hänger regionala utvecklingsstrategier ihop med Agenda 2030, EU:s tillväxtstrategi, Den gröna given och EU:s digitala strategi?

Vad innebär projektägarskapet före, under och efter ett projekt?

 • Samverkan är ett måste i dagens samhällsutveckling – vad betyder det för projektägarskapet?
 • Ställ rätt frågor i rätt ordning
 • Förstå aktörerna – kommunikation och förankring
 • Ta fram och förankra målformuleringar och identifiera indikatorer samt uppföljning
 • Mandat, roller och ansvar
 • Livet efter projektet – implementering och förstå nyttor

Inför ansökansarbetet

 • Interkulturell kompetens
 • Kvalitet i ansökningar
 • Ekonomiska och administrativa förutsättningar
 • Processkarta
 • Dikeskörning och framgångssagor i EU-projekt
 • Presentation av EU:s fonder och program
 • Transnationalitet i EU-projekt

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

22 december 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Avgiften är 4 375 kr exklusive moms och faktureras i efterhand. I priset ingår kaffe, lunch, middag (kvällen 18 januari) under utbildningsdagarna samt kursdokumentation.

Det finns möjlighet att boka övernattning i samband med anmälan. Kostnad för 1 natt: 1 603 kr exkl. moms. 2 nätter: 3 206 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningen omfattar två dagar:
18–19 januari 2022. Preliminär starttid den 18 januari är kl. 09.00. Preliminär sluttid samma dag är runt 16.00, men vi återsamlas vid 17 igen för övning i interkulturell kompetens med efterföljande middag. Den 19 januari avslutar vi cirka kl. 14.30.

Hotell Radisson Blu vid Drottningtorget/Centralstationen i Göteborg.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner. Du kan vara strateg, utvecklingsledare, planera för att skriva en ansökan eller arbeta med EU-relaterade utvecklingsfrågor. Exempel på organisationer är kommuner, regioner, kommunalförbund och andra myndigheter.

Samarbetspartners

Göteborgs Stad, Boråsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund.

Göteborgs stads logotyp
Boråsregionens logotyp
Fyrbodals kommunalförbunds logotyp
Skaraborgs kommunalförbunds logotyp

Uppdaterad