Seminarium

Frukostseminarium - introduktion till Utvecklande medarbetarskap

Samarbetsövning

Plats

Göteborgsregionen

Startdatum

24 augusti 2023

I dagens föränderliga arbetsliv behöver inte bara ledare utvecklas, utan även medarbetare. Varmt välkommen till ett frukostseminarium på GR, där du får veta mer om hur du kan utveckla medarbetarna i din organisation.

Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för att verksamheten skall fungera väl och för att den skall klara av att anpassa sig till nya förutsättningar och krav.

Syftet med frukostseminariet är att tillsammans med kollegor i regionen och processledare på GR utbyta erfarenheter kring utmaningar och framgångsfaktorer kopplat till insatser som leder till ett utvecklande medarbetarskap.

Under frukostseminariet kommer du få en kort introduktion av modellen för utvecklande medarbetarskap (UM) samt en presentation av utbudet av skräddarsydda insatser och program som finns att tillgå för er att avropa.

Kontakt:

Heléne Raa

Processledare Framtidens ledare

031-335 50 62

Jessica Johansson

Processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

Anmälan

Anmälan och avgift

Anmälan krävs, sista anmälningsdag 15 augusti 2023. Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Torsdag 24 augusti 2023 kl 07:30-09:30 Anders Personsgatan 8 i Göteborg

Målgrupp

Ledare, nyckelpersoner för verksamhetsutveckling och HR-specialister

Uppdaterad