Utbildning

Funktionell familjeterapi (FFT)

Plats

Göteborg och online

Startdatum

20 april 2023

I den här sex dagar långa kursen får du lära dig metoden Funktionell familjeterapi (FFT). FFT är en behandlingsmetod för familjer med ungdomar i åldern 11–18 år som har relationsförsvårande beteenden.

Metodens bakgrund

Funktionell familjeterapi (FFT) är en behandlingsmetod som har utvecklats av James F. Alexander, professor i psykologi, och hans forskargrupp i USA. Den bygger på forskning och klinisk erfarenhet av hur bland annat kommunikation påverkar familjer. Metoden introducerades i Sverige i början av 1990-talet.

Metoden idag

Idag är FFT en av de metoder som finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroendevård. Den målgrupp som metoden vänder sig till är ungdomar i åldern 11-18 år med relationsförsvårande beteende, till exempel skolk, bråk, konflikter, missbruk och kriminalitet.

Metoden uppnår resultat genom att skapa beteendeförändring hos familjesystemet samt genom att förbättra relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Metoden vilar på systemteori, kommunikationsteori, social inlärningsteori och ett salutogent perspektiv.

Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen som en verksam strukturerad familjebehandlingsmetod i publikationen "Insatser för att motverka
fortsatt normbrytande beteende – Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år".

Utbildare

Kursledare och föreläsare är Kristina Carlsson, som är socionom, leg. psykoterapeut och certifierad FFT-terapeut, och föreläsare Gunilla Anderson, som är socionom, leg. psykoterapeut, certifierad FFT-terapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Kurslitteratur

”Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar”, Alexander, J. et al 2013, Studentlitteratur. Du som deltagare köper själv boken inför utbildningens start.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

28 mars 2023

Begränsat antal deltagare

Max 30 deltagare. Deltagare från GR:s medlemskommuner prioriteras.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

16 850 kr exkl. moms som faktureras efter kursstart. Dokumentation, fikor och luncher ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Sex dagar under våren 2023:
20–21 april (digitalt via Teams)
4–5 maj (fysiskt på GR)
11–12 maj (digitalt via Teams).

Målgrupp

Du som arbetar med vård och behandling av barn och unga.

Uppdaterad