Utbildning

Göteborgsregionens klimatlyft

Barn i ring som håller jord i sina händer, foto

Plats

Göteborg och digitalt

Startdatum

27 mars 2023

Göteborgsregionens klimatlyft är ett kostnadsfritt program för pedagoger och skolledare som vill börja arbeta med eller utveckla sitt arbete med de globala målen med fokus på klimatfrågan.

Vår tids stora utmaning är att skapa välstånd inom planetens gränser. Målet är att vi når klimatomställningen, skapar anständiga livsvillkor och använder naturresurser på ett sätt som jorden klarar av. Därför behöver våra elever kunskaper, färdigheter och förmågor i hur vi kan lösa dessa utmaningar.

Genom eget arbete i en digital lärplattform och kontinuerlig processhandledning syftar programmet till att stärka dig som pedagog eller skolledare i arbetet med hållbar utveckling utifrån LGR22 och GY11. Detta för att ni i nästa steg genomför aktiviteter som ökar elevernas kunskaper samt får igång samverkan med omvärlden kring klimatomställningen och de globala målen.

Innehåll

  • Klimatforskning & kunskap om de globala målen
  • Klimatpsykologi
  • Lärande för hållbar utveckling

Upplägg

Programmet innehåller tre större träffar med projektledare från GR tillsammans med andra medverkande skolor samt individuell processhandledning med GR. Däremellan arbetar skolan på egen hand via en digital plattform. uppgifter att utföra samt korta filmer med tillhörande diskussionsfrågor, inspiration & lektionstips.

Programmet består av flera tillfällen under perioden mars 2023 till februari 2024. Uppstartsträff och processhandledningarna är digitala medan seminariedagen och nätverksträffen sker fysiskt.

Tillfälle 1: Uppstartsträff, 27 mars

Tillfälle 2: Processhandledning, mars-april

Tillfälle 3: Processhandledning, maj-juni

Tillfälle 4: Seminariedag, augusti

Tillfälle 5: Processhandledning, september-oktober

Tillfälle 6: Nätverksträff med de andra medverkande skolorna, november

Tillfälle 7: Processhandledning, januari-februari 2024

Intresseanmälan

Sista anmälningsdag

22 februari 2023

Anmälan är inte bindande. Programmet har plats för sex deltagande skolor. Ett urval görs för att få en spridning bland Göteborgsregionens kommuner, därefter gäller principen först till kvarn.

Avgift

Programmet är kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Målgrupp

Programmet riktar sig till pedagoger och skolledare på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

Finansiär och samarbetspartners

Västra Götalandsregionens logotyp, illustration

Uppdaterad