Utbildning

Grundutbildning för registratorer

Plats

Göteborg

Startdatum

21 november 2022

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar som registrator i en kommun och vill bredda och fördjupa din kompetens. Under fem dagar går vi igenom kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess samt registratorns roll. Det blir även ett studiebesök på Regionarkivet.

Registratorer är förvaltningens ansikte utåt och får ofta frågor om att lämna ut uppgifter. Mot denna bakgrund behöver du som registrator ha en god kompetens för att leva upp till de förväntningar som kommuninvånarna har rätt att ställa på en modern och väl fungerande registratorsfunktion. Den här utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna för dig som är registrator.

Upplägg och omfattning

Utbildningen genomförs under fem dagar under perioden november 2022 till mars 2023. Under dagarna varvas föreläsningar med övningar och gruppuppgifter. Varje utbildningsdag avslutas med tid för grupparbete.

Diplomering

Du som deltar vid alla utbildningstillfällen och i grupparbete får GR:s diplom för ”kvalitetssäkrad” registrator.

Utbildningens innehåll

 • Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag med mera.
 • Kommunala befogenheter – allmänna befogenheter, speciallagsreglerade befogenheter med mera.
 • De förtroendevalda – rösträtt, valbar, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner med mera.
 • Fullmäktige – uppgifter, initiativ, beredning, beslut med mera
 • Ekonomi – budgetens innehåll, budgetprocessen, revision med mera.
 • Laglighetsprövning – av vem, vad kan prövas, vilka instanser, när?

 • Myndigheters serviceskyldighet
 • Jäv
 • Remiss
 • Tolk
 • Ombud eller biträde
 • Muntlig handläggning
 • Partsinsyn
 • Kommunicering
 • Omröstning
 • Motivering av beslut
 • Underrättelse om beslut
 • Omprövning
 • Förvaltningsbesvär

 • Handling
 • Allmänna handlingar
 • Minnesanteckning
 • När är en handling inkommen?
 • När är en handling upprättad?
 • Vilka allmänna handlingar är offentliga?
 • Regler för allmänhetens rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar.
 • Vilka allmänna handlingar är sekretessbelagda?
 • Regler för allmänhetens rätt att ta del av sekretessbelagda allmänna handlingar.

 • Kort repetition av allmän handling.
 • Lagens krav på registrering av allmänna handlingar.
 • Vad måste registreras och hur?
 • Dokumenthanteringsplanen som stöd vid ärenderegistrering
 • Hur ska diariets olika fält användas?
 • Obligatoriska uppgifter
 • Behovsanpassade fält
 • Ärendemeningen/ärenderubriken – ett viktigt sökinstrument.
 • Språket, tydlighet – entydighet
 • Standardisering
 • ”Fel” ärendemening/ärendet ändrar innehåll
 • Personuppgifter i diariet och webbpublicering av diariet.
 • Vilka regler i GDPR rör diariet och hur gör man rent praktiskt?
 • Att registrera och hålla ordning på svåra ärenden.
 • Sekretess
 • Projekt
 • ”Mastodontärenden” (många ärenden som hör ihop).

 • Rundvandring på Regionarkivet. Demonstrationsexempel och praktikfall.
 • Avslutning med genomgång av grupparbeten, diplomering och utvärdering.

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 november 2022

Begränsat deltagarantal.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 13 225 kr exkl. moms. Övriga: 14 975 kr exkl. moms.

Avgiften faktureras efter att utbildningen har startat. I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch vid samtliga tillfällen.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Dag 1: Måndag 21 november 2022
Dag 2: Torsdag 8 december 2022
Dag 3: Onsdag 25 januari 2023
Dag 4: Onsdag 22 februari 2023
Dag 5: Onsdag 22 mars 2023

Alla dagar utom den sista genomförs hos GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg klockan 8.30 till senast 17.00. Vi skickar vägbeskrivning med bekräftelsen.

Målgrupp

Registratorer i kommunerna.

Uppdaterad