Mässa

Gymnasiedagarna 4:e dagen

Plats

Göteborgsregionen (GR)

Startdatum

12 oktober 2022

På Fjärde dagen, den 12 oktober, får elever som ska välja nationellt program på gymnasiesärskolan möjlighet att träffa regionens skolor. Fjärde dagen blir även i år en fysisk mässa i det lilla formatet på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning eller hjärnskada som gör att de inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna. På Gymnasidagarna Fjärde dagen får elever som ska välja nationellt program på gymnasiesärskolan möjlighet att träffa regionens skolor för att ställa frågor samt träffa elever och personal.

Läs mer på Gymnasiedagarna.se Länk till annan webbplats.


Kontakt

Information och anmälan

Avgift

Att delta är kostnadsfritt, men ni behöver föranmäla er för att vi ska kunna säkerställa att vi kan hålla avstånd. Klicka på knappen ovan för att anmäla er!

Mer information

Tid och plats

Torsdag 18 november

09.30-16.30 för skolklass. 17.00-19.00 för övriga besök.

Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8, Göteborg

Målgrupp

Elever som ska välja nationellt program på gymnasiesärskolan samt vårdnadshavare.

Uppdaterad