Seminarium, Nätverk

Hållbara mobilitetslösningar för olika behov

Hand som håller i mobiltelefon och i bakgrunden syns parkerade bilar, foto.

Plats

Online

Startdatum

29 mars 2023

Hur kan vi planera hållbara mobilitetslösningar som används och fungerar för olika grupper och på olika platser? Anmäl dig till webbinariet och få kunskap om hur olika målgruppers behov kan synliggöras och ta del av praktiska exempel från regional och kommunal nivå.

Webbinariet anordnas av nätverket Socialt hållbar transportplanering Länk till annan webbplats. och Västtrafik står som värd.

Program

How to use personas to illustrate perspectives/needs/conditions of different groups

Carey Curtis, Professor of City Planning and Transport, University of Melbourne

Så kopplar vi ihop cykel och kollektivtrafik för att fler ska kunna resa hållbart

Karin Ryberg, projektledare Västtrafik

Utveckling av ett socialt hållbart hyrcykelsystem

Julia Cederbrant, trafikplanerare Jönköpings kommun

Inkluderande mobility as a service – mobilitetstjänster utifrån social hållbarhet

Björn Wendle och Åse Dannestam, Trivector Traffic

Nätverket socialt hållbar transportplanering

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt. Nätverket drivs av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med Göteborgs universitet (GU)

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet, Göteborgsregionen
lisa.strom@goteborgsregionen.se
031-335 53 12

Ana Gil Solá

Forskare, avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
ana.gilsola@geography.gu.se
031-786 44 57

Anmälan

Sista anmälningsdag

24 mars 2023

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Onsdag 29 mars 2023 kl. 8.30-11.30

Digitalt via Zoom. Länk skickas ut innan webbinariet.

Målgrupp

Forskare, tjänstepersoner, konsulter, m.fl. inom transportplanering.

Samarbetspartner

Västtrafik

Nätverk

Logotyp för nätverket socialt hållbar transportplanering, illustration.

Uppdaterad