Utbildning

Hälso-och sjukvårdsjuridik ur kommunens perspektiv – fördjupning

Plats

Göteborg

Startdatum

12 oktober 2022

Kursen vänder sig till ledningsansvariga för den kommunala hälso- och sjukvården, det vill säga verksamhetschef för hälso- och sjukvård (VC) medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR).

Patientsäkerheten kräver att VC, MAS och MAR inte bara har god kunskap om det egna ledningsansvaret utan också om vad som gäller för de övriga ledningsbefattningarna. Syftet med kursen är att stärka den juridiska kompetensen hos dess yrkesroller och därmed bidra till ökad patientsäkerhet i den författningsreglerade verksamheten.

Utbildningen kommer ta upp hälso-och sjukvårdslagen och andra lagstiftningar som styr i relation till de avtal eller förslag på avtal som finns mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i VGR.

Dagarna kommer ge utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte med utbildaren Ulf Fröberg, som är erfaren hälso-och sjukvårdsjurist. Vi tar gärna emot frågor i förväg så att utbildning kan anpassas till aktuella behov.

Lagstiftningen om det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret

 • Kommunens (vårdgivarens) skyldigheter enligt författningar och avtal
 • Hemsjukvårdsavtal – innehåll och konsekvenser
 • Läkarmedverkansavtal – innehåll och konsekvenser
 • Aktuellt och nytt om den kommunala hälso- och sjukvården
 • Regelverket om den kommunala hälso- och sjukvården
 • Skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård
 • Kravet på kommunen som huvudman och vårdgivare
 • De viktigaste lagarna och föreskrifterna
 • Hur kommunens hälso- och sjukvård påverkas av andra lagar som socialtjänstlagen, LSS, kommunallagen, arbetsmiljölagen, medicinsktekniska produkter, patientsäkerhetslagen, offentlighet och sekretess med flera
 • Kommunrättsliga utrymmet där regionen är huvudman och kommunen i vissa fall kan vara vårdgivare
 • Vad är en hälso- och sjukvårdshandling?
 • Privata utförare, köpta platser – vad är det som gäller?
 • Rättsfall och iakttagelser genom avvikelser, Lex Maria, Inspektionen för vård och omsorg med flera samt åtgärder

Ledningsansvaret och ansvarsfördelningarna

 • Kommunens ansvar som huvudman och vårdgivare
 • Författningsreglerade ledningsbefattningar
 • Ansvarsfördelningar, bland annat vårdgivare, verksamhetschef, MAS och MAR
 • Samverkanskrav och avtalsförhållanden
 • Patientsäkerhet, personalsäkerhet och rättssäkerhet

Patientsäker verksamhet i särskilda boende och hälso- och sjukvård i hemmet

 • Medicinska arbetsuppgifter i den kommunala hälso- och sjukvården
 • Författningsreglerade medicinska arbetsuppgifter
 • Kompetens- och bemanningskrav
 • Reglering av delegeringsmöjligheten/ delegering över huvudmannagränser/entreprenader
 • Ansvarsfördelningar mellan ledningsbefattningarna – krav, iakttagelser,

Inskrivnings- och utskrivningsprocessen

 • Patient genom beslut av biståndshandläggare m.m.
 • Det nödvändiga beslutsunderlaget och beslutets konsekvenser
 • Patient genom beslut av behandlande läkare – utskrivningsklar patient
 • Iakttagelser genom avvikelser, Lex Maria, IVO m.fl.

Dialog och frågor

 • Möjlighet att ställa frågor

Utbildare

Ulf H Fröberg, chefsjurist och vd för Institutet för medicinsk rätt AB (IMR) samt ordförande i Medicinrättsliga rådet. IMR är ett företag med gedigen erfarenhet inom den medicinska rätten. Medlemmarna består av yrkesutövare och ledningsansvariga representanter från såväl privat som offentlig vård samt tandvården, alla med olika inriktningar och specialiteter. Medicinska rådet är ett stöd för IMR.


Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Anmälan

Sista anmälningsdag

12 september 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 000 kr exkl. moms. Övriga: 8 500 kr exkl. moms. Om det blir fler än 40 anmälda blir avgiften 10 procent lägre.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

12–13 oktober 2022 kl. 09.00–16.00.

Ullevi konferenscenter i Göteborg. Endast på plats, inte online.

Målgrupp

Ledningsansvariga för den kommunala hälso- och sjukvården, det vill säga verksamhetschef för hälso- och sjukvård (VC), medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR).

Uppdaterad