Utbildning

Hantering av personuppgiftsincidenter

Plats

Göteborg

Startdatum

4 juni 2024

Välkommen till en halvdagsutbildning med workshop för dig som arbetar i offentlig verksamhet och vill få ökade kunskaper eller praktiska vägledning i hantering av personuppgiftsincidenter enligt GDPR. Kursen ger dig god kunskap och förmåga att både identifiera och bedöma incidenters allvarlighet och hantering av eventuella risker.

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete förväntas delta vid hanteringen av personuppgiftsincidenter och riskbedömningsarbetet i samband med personuppgiftsincidenter.

Innehåll

Utbildningen är indelad i en teoretisk del där vi går igenom de olika stegen i hanteringsprocessen, vad som kännetecknar en personuppgiftsincident, varför det är viktigt att ha ett systematiskt arbete, och vad som förväntas av de olika rollerna inom organisationen. Därefter har vi en praktisk del med workshop där vi i grupper tar oss an olika övningsexempel och diskuterar tillsammans.

Efter dagen kommer du som deltagare att vara väl rustad inför hanteringen av en personuppgiftsincident och även ha fått en inblick i regelverket, såsom artiklarna 33 och 34 i GDPR.

Efter dagen bör du som deltagarna ha kunskap om följande:

  • Grundläggande begrepp inom dataskyddsområdet
  • Vad är en personuppgiftsincident?
  • Hur ska man dokumentera sina incidenter?
  • När ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten?
  • När ska de drabbade informeras?
  • Praktiska tips på arbetsmodeller
  • Lämpliga skyddsåtgärder

Vi rekommenderar er att delta med minst två kollegor från er kommun för att ni tillsammans ska kunna ta med er kunskap och metoder tillbaka till er organisation för ett fortsatt systematiskt arbete med incidenthantering. Men det går självklart även bra att delta ensam.

Vid eventuella frågor om utbildningen och workshoppens innehåll, tveka inte att höra av dig.

Utbildare

Johan Göthberg och Malin Ericsson, dataskyddsombud på Göteborgsregionen (GR) genom avtalssamverkan för kommunerna Alingsås, Ale, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund och Öckerö samt Göteborgsregionen (GR).

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan för avtalskommunerna

(Alingsås, Ale, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund och Öckerö, samt GR:s egen organisation)

Anmälan för övriga

Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal och Tjörn

Sista anmälningsdag

28 maj 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kursen är kostnadsfri för de kommuner som ingår i avtalssamverkan för dataskyddsombud: Alingsås, Ale, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund och Öckerö.

Övriga (Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal och Tjörn) kan delta till en kostnad av 900 kronor exklusive moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

4 juni 2024, kl 13–16.

Göteborgsregionen (GR),
Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Alla som behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete och som arbetar i någon av Göteborgsregionens kommuner.

Uppdaterad