Utbildning

Hot, våld och krishantering

Plats

Göteborg

Startdatum

12 september 2024

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld, på arbetsplatsen kan förekomma inom flera yrkesgrupper i kommunal verksamhet. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för personalens säkerhet.

Den här kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande befattning. Under kursen varvas teori med praktiska exempel och case. Fokus är att belysa vad som är viktigt att tänka på före, under och efter den aktuella situationen.

Mer om kursen

Introduktion och motivation till att arbeta med området

 • Trygghet och säkerhet på arbetsplatsen
 • Definitioner och begrepp: t.ex. kundsynpunkt, åsikt, förolämpning, ofredande, smygande hot, olaga hot, våld (olika typer av aggressiva handlingar som leder till fysisk eller psykisk skada), otillåten påverkan (genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse, korruption m.m.) och konflikt.
 • Rätten till nödvärn
 • Statistik kring hot och våld på våra arbetsplatser

Vad säger lagstiftningen?

 • Arbetsmiljölagen och föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).
 • Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).

Förebyggande arbete

 • Riskinventering tillsammans med deltagarna (här anpassar kursledaren innehållet efter inventeringen)
 • Arbetsmetod (före–under–efter)
 • Strategier för förebyggande arbete
 • Miljöer och möblering

Stress och kris

 • Negativ och positiv stress, hur reagerar en stressad person (fysiska och psykiska kännetecken, krisens faser, vad påverkar en person i situationen, hur påverkar det dig och din personal i vardagen? Hur ska jag som arbetsgivare agera?

Kroppsspråk och kommunikation

 • Verbal kommunikation, serviceinriktat beteende, kroppsspråk, att med hjälp av kommunikation och kroppsspråk deskalera en situation.

Att hantera hot och angrepp – metod

 • Verktyg för konflikthantering, Konflikttrappan, kommunikativa nycklar, perspektivförståelse, upptakten till våld, om du blir hotad, om du blir angripen.

Efter kursen ska deltagarna ha förståelse för hur hot- och våldssituationer kan uppstå, hur de kan förebyggas och vad som kan göras i ett akut läge.

Utbildningen inriktar sig först och främst på att förebygga farliga situationer.

Deltagarna ska med hjälp av dessa kunskaper kunna medverka i det förebyggande arbetet (utifrån kunskap och verktyg) mot hot och våld på arbetsplatsen samt själva kunna arbeta med att planera och genomföra en tryggare och säkrare arbetsplats.

Daniel Borg är senior säkerhets- och krisberedskapskonsult hos Svenska Ledargruppen, och har bred erfarenhet och utbildning inom aktuellt område.
Daniel är utbildad polis, inklusive instruktör i POLKON (polisiär konflikthantering) samt utbildad beredskaps- och säkerhetssamordnare. Han har erfarenhet från operativt polisarbete, kriminalvårdsverksamhet och som säkerhetschef i offentlig verksamhet innan han började på Svenska Ledargruppen där han arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor mot i första hand offentliga sektor.

Daniel är en rutinerad utbildare och en mycket uppskattad föreläsare. En av Daniels styrkor är kommunikation och samverkan med andra människor, något som han har lång erfarenhet av som instruktör.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

29 augusti 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 800 kr exkl. moms.
Övriga: 3 100 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

12 september 2024 kl. 9–16. Samling med kaffe och smörgås kl. 8.30.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar i samband med sista anmälningsdagen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och HR.

Uppdaterad