Utbildning

Hot, våld och krishantering – grundläggande utbildning

Plats

Göteborg

Startdatum

6 oktober 2023

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld, på arbetsplatsen kan förekomma inom flera yrkesgrupper i kommunal verksamhet. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för personalens säkerhet.

Den här kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande befattning för personal som i sin yrkesroll riskerar att hamna i utsatta eller hotfulla situationer. Kursen vänder sig även till dig som företräder arbetsgivaren inom personal/HR.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap och praktiska verktyg för att bättre kunna planera och genomföra ett förebyggande arbete för att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld, men även för att du ska kunna ge medarbetarna verktyg att kunna hantera en pågående händelse.

Syftet är också att ge verktyg för hur arbetsgivaren ska kunna ge krisstöd efter en allvarlig händelse till sin personal och hur man följer upp händelser i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet är att du som deltagare efter genomförd utbildning kan arbeta förebyggande på din arbetsplats och utifrån kunskap ge ett adekvat krisstöd till dina medarbetare om situationer ändå uppstår.

Mer om kursen

  • Risk- och sårbarhetsanalyser på den egna arbetsplatsen. Deltagarna får lära sig ett enkelt verktyg för risk- och sårbarhetsanalys och praktiskt arbeta med det.
  • Arbetsmiljölagen, vad säger den? Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsgivarens ansvar. Samt krisplaner på arbetsplatsen.
  • Brottsbalken, när ska man göra polisanmälan? Vad kan polisen hjälpa till med? Nödvärnsrätt.
  • Bemötande av hotfull person och situation, även vid hembesök. Konfliktsignaler.
  • Stalking, att bemöta och hantera en rättshaverist.
  • Mental förberedelse, att vara beredd för att kunna hantera.
  • Adekvat krishantering med evidens. Reaktioner, mentaliseringsförmåga, återhämtning.
  • Den egna gränssättningen. Tidiga signaler på egen stress, att ha kraft att kunna hantera medarbetares upplevelser och behov. Hur man skapar balans.
  • Checklistor.

Dagen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets AFS ”Hot och våld i arbetsmiljön” 1993:2 samt evidensbaserade metoder för krishantering.

Katarina Tingström är legitimerad psykoterapeut och präst. Hon är även handledare och traumaterapeut (EMDR). Har arbetat i över 30 år som präst och krishanterare, därav 14 år som polispräst vid Polismyndigheten. Har skrivit boken ”Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer och arbetsledare”. Idag driver hon en psykoterapimottagning i Stockholm och arbetar även med utbildningar och handledning.

Thomas Delin abetar som polis med personsäkerhetsfrågor, där främsta uppgiften är att främja rättsprocessen och skydda personer såsom vittnen, målsägande och politiker. Han har också arbetat som instruktör inom kriminalvården och inom polismyndigheten med konflikthantering och självskydd. Thomas arbetade under några år utanför polisen med bland annat utbildningar om hot och våld på arbetsplatsen och pågående dödligt våld i skolan. Han föreläste då även ofta på HVB-hem, kommuner och landsting om frågor kring förebyggande hot och våld. Thomas är utbildad i Psykologisk första hjälp.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

18 september 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 3 000 kr exkl. moms.
Övriga: 3 500 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

6 oktober 2023 kl. 09.00–16.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar i samband med sista anmälningsdagen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande befattning för personal som i sin yrkesroll riskerar att hamna i utsatta eller hotfulla situationer. Kursen vänder sig även till dig som företräder arbetsgivaren inom personal/HR.

Uppdaterad