Seminarium

Hur kan transportmöjligheter bidra till att minska
utanförskap och stärka det
sociala kapitalet?

buss

Plats

Malmö, online

Startdatum

4 oktober 2022

Region Skåne står som värd för nästkommande hybrid-seminarium i nätverket Socialt hållbar transportplanering. Fokus kommer att vara vilken roll transportmöjligheter har i att motverka segregation samt vilka underlag och analyser som kan stötta i arbetet.

Du kommer att få ta del av senaste forskningen inom området och även ges möjlighet att utforska vilket handlingsutrymme olika aktörer har samt hur och när samverkan behöver ske.

Program

  • Inledning om nätverket och dagens tema, Lisa Ström Göteborgsregionen och Ana Gil Solá Göteborgs universitet, samordnare för nätverket Socialt hållbar transportplanering
  • Utmaningar och kunskapsbehov i Skåne utifrån den nyligen antagna regionplanen. Nikolina Verovic, samhällsplanerare, Region Skåne
  • Hur kan transportinvesteringar bidra till det sociala kapitalet i socialt utsatta områden? Vilka underlag och analyser kan stötta i arbetet? Hanna Wennberg och Olivia Dahlholm, forskare på Trivector Traffic
  • Lunch och ”mini-studieresa” med Malmöexpressen
  • Trafikplanering för en ökad livskvalité i staden. Andreas Nordin och Amanda Neleryd, fastighets- och gatukontoret Malmö stad om stadens nya Tromp (trafik- och mobilitetsplan) och exempel på hur denna omsätts i praktiken.
  • Att beskriva verkligheten med hjälp av Pipos. Lisa Örberg, utredningsledare Trafikverket, om utveckling av ett verktyg för tillgänglighetsanalsyer

Kontakt

Lisa Ström Göteborgsregionen (GR) lisa.strom@goteborgsregionen.se, Ana Gil Solá (avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet) ana.gilsola@geography.gu.se

Nätverket Socialt hållbar transportplanering

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt.

Nätverket är nationellt och vänder sig till forskare samt planerare på lokal, regional och nationell nivå i offentlig verksamhet eller inom näringslivet.

Nätverket för Socialt hållbar transportplanering drivs av Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket, Region Värmland, Region Skåne och Göteborgs universitet.

Anmälan

Sista anmälningsdag

27 september 2022

Meddela senast dagen innan om du får förhinder att medverka. Detta är speciellt viktigt vid anmälan om fysiskt deltagande.

Om du väljer att delta digitalt

Några dagar innan webbseminariet får du en länk där du kan koppla upp dig till samtalet via internet.

Det är möjligt för flera på arbetsplatsen att koppla upp sig via samma länk. Hör av er om ni har anmält er men får förhinder och inte kan delta.

Pris

Kostnadsfritt. Dock begränsat antal platser för fysiskt deltagande.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid

Tisdagen den 4 oktober klockan 10.00-16.00. Du som deltar fysiskt är välkommen till en gemensam lunch.

Plats

STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Målgrupp

Forskare, tjänstepersoner, konsulter, m.fl.

Uppdaterad