Seminarium

Hur stödjer vi föräldrar med komplex problematik?

Plats

Göteborg och online

Startdatum

7 oktober 2022

Välkommen till ett seminarium där ni får ta del av erfarenheter och inspiration för att bättre möta familjer med komplex problematik och bidra till förändring.

Ibland uppstår inte den förväntade förändringen i familjer som vi möter i behandling. Det kan till exempel bero på en bakomliggande komplex problematik. Gemensamt för många av dessa ärenden är att det förekommer tillfälliga eller varaktiga kognitiva svårigheter hos föräldrarna.

Känner du igen?

  • Föräldrar som återkommer inom socialtjänsten, ibland i generationer.
  • Föräldrar där förändringsprocessen inte kommer i gång.
  • Föräldrar som inte gör som man föreslår eller ger tips om.
  • Föräldrar som uteblir, kommer för tidigt eller för sent till möten.
  • Föräldrar som inte bedöms ha ”förändringspotential”.

GR bjuder in till ett seminarium där ni får ta del av erfarenheter och inspiration runt förhållningssätt och organisering, för att bättre möta dessa föräldrar och därmed bidra till ett förändringsarbete som gynnar familjen. Därefter ges möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Seminariet vänder sig till chefer, arbetsledare och metodhandledare med flera inom individ- och familjeomsorgens barn och unga-område.

Program

9.00 Välkommen

9.15 Anna Nylén och Johanna Örnstedt från FoU kompetenscenter för föräldraskap och kognitiva svårigheter, samt familjebehandlare och utbildare i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Anna och Johanna kommer berätta om PYC i förhållande till familjer med kognitiva svårigheter.

10.00 Fika

10.30 Linda Hörnsten, enhetschef i Umeå kommun, berättar om
implementeringen av PYC inom ramen för familjebehandling men också om hur PYC möjliggör för fler föräldrar att utvecklas i sitt föräldraskap.

11.15-12.00 Dialog och erfarenhetsutbyte (enbart för medlemskommuner i Göteborgsregionen)

Varmt välkommen!

Åsa Fritzson, regional utvecklingsledare Barn och unga, Göteborgsregionen
Yvonne Witzöe, planerings-/projektledare Arbetsmarknad och social välfärd, Göteborgsregionen

Kontakt

För frågor om seminariet:

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

23 september 2022

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fredag 7 oktober, kl 9–12.

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg, eller digitalt via Microsoft Teams.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och metodhandledare med flera inom individ- och familjeomsorgens barn och unga-område.

Uppdaterad