Utbildning

Individbaserad systematisk uppföljning

Plats

Göteborg och online

Startdatum

26 oktober 2023

Den här utbildningen i individbaserad systematisk uppföljning (ISU) riktar sig till socialtjänstens verksamhetsområde barn och unga. Med hjälp av ISU kan verksamheter få kunskap om målgrupper, deras problem och behov, vilka stöd och insatser som erbjuds, samt resultat.

Utbildningen startar hösten 2023 och erbjuds i samarbete mellan Göteborgsregionen (GR) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska komma igång och arbeta med individbaserad uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Innehåll

Utbildningens pedagogiska idé är att lära genom att göra. Under utbildningen får ni göra en avgränsad uppföljning tillsammans i er verksamhet. Utbildningen består av två fysiska träffar, ett digitalt seminarium och en digital handledning.

Utbildningen innehåller korta introduktioner till bland annat vad ISU är, nyttan med arbetssättet och hur verksamheter kan komma vidare i analysarbetet. De teoretiska introduktionerna varvas med praktiska arbetspass, där ni arbetar med er egen uppföljning med möjlighet till handledning från kursledarna. Ni får också en introduktion till Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning, SU-Pilot, och till Excel som verktyg för uppföljning. Deltagande verksamheter erbjuds även ett handledningstillfälle med en av kursledarna mellan utbildningstillfällena.

Anmäl er i utvecklingsteam

Utbildningen bygger på arbetet med en egen uppföljning, som sker både under och mellan utbildningstillfällena. Därför behöver intresserade verksamheter göra en gemensam anmälan för de personer som ska arbeta tillsammans i ett team med en uppföljning under utbildningen. Flera team kan anmälas från samma kommun.

  • Minst två personer ska delta i utbildningen och samarbeta i ett team för att genomföra en egen uppföljning. Utbildningen ger mer om det är flera personer som samarbetar i en uppföljning. Vi rekommenderar dock att teamet har max sex deltagare.
  • Varje team bestämmer vid första utbildningstillfället vilken fråga man vill söka svar på i sin uppföljning.
  • Ett team kan till exempel bestå av enhetschef, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och personal från den verksamhet man vill följa upp.
  • Teamet ska ha ett namn som ni anger i anmälan.

Om individbaserad systematisk uppföljning

”Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare och sammanställa informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Genom individbaserad systematisk uppföljning, ISU, kan socialtjänsten själv skapa lokal kunskap om olika delar av arbetet såsom exempelvis brukarnas behov, vilka insatser som erbjuds och genomförs, resultat och hur olika brukargrupper upplever insatserna.”

Citat från "Om – Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten",
Socialstyrelsen, 2022

Läs mer om Individbaserad systematisk uppföljning på Kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om kursens innehåll:

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

Praktiska frågor kring arrangemanget:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

4 oktober 2023

Anmälan görs enskilt eller i grupp. Ange namnet på teamet under ”Övriga upplysningar” i anmälningsformuläret.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan kollega.

Avgift

4 000 kr per person, exkl. moms. Lunch och fika ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningstillfälle 1: 26 oktober kl 9–16 på plats i Göteborg.

Seminarium om Excel/andra verktyg (digitalt): 8 december kl 10–12.

Handledning (digitalt): Datum bestäms i samband med utbildningstillfälle 1.

Utbildningstillfälle 2: 14 mars kl 9–16 på plats i Göteborg.

Målgrupp

Socialtjänstens Barn och unga: Chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare och stödfunktioner som till exempel metodstödjare, processledare, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare, eller andra medarbetare som vill utveckla sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning.

Utbildningen riktar sig till både myndighetsutövande och utförande verksamheter.

Samarbetspartner

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Uppdaterad