Utbildning

Individual Placement and Support (IPS)

Plats

Göteborg

Startdatum

23 april 2024

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad form av Supported Employment som är skapad för personer med psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Den här utbildningen innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå. Grundläggande för kursdagarna är principerna i IPS och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dessa och Programtrohetsskalan:

 1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta.
 2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen.
 3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla.
 4. Vanligt lönearbete är målet.
 5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete).
 6. Sökandet efter arbete inleds snabbt.
 7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser.
 8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning.

Dessa principer är grundblock i metoden och man använder sig av alla principer och programtrohetsskalan under hela processen. Under kursdagarna ges möjlighet att prova de manualer IPS-metodiken utgår ifrån och grundar sin evidens på. Utbildningen innehåller även historik, evidens, forskning och erfarenheter såväl nationellt som internationellt.

Innehåll

 • Värdegrund och förhållningssätt i IPS
 • Historik IPS
 • IPS åtta principer
 • Evidens, forskning och erfarenheter såväl nationellt som internationellt
 • IPS kännetecken
 • Teori, verktyg och praktisk tillämpning av IPS princip 1
 • Teori, samtalstekniker och praktiska övningar av IPS princip 2
 • Teori och reflektionsövningar i IPS princip 3
 • Presentation av Arbetsboken
 • Introduktion för hemuppgift i Arbetsboken. Hemuppgift ingår under en kväll.
 • Återkoppling till hemuppgift
 • Arbete i grupp med Arbetsboken
 • Återkoppling och redovisning av grupparbetet kring Arbetsboken
 • Teori och reflektionsövningar i IPS princip 4
 • Teori med efterföljande diskussion i IPS princip 5
 • Teori och verktyg i IPS princip 6
 • Teori och planeringsverktyg i IPS princip 7
 • Teori med efterföljande diskussion i IPS princip 8
 • Introduktion till IPS Programtrohetsskalan
 • Reflektion IPS Programtrohetsskala kopplat till den egna verksamheten
 • Planering av fortsatt arbete hemmaplan
 • Diplomering och utvärdering

Efter avslutad utbildning erbjuds du två tillfällen för personligt implementeringsstöd av utbildningsledare på GR.

Utbildare

Amir Noajnas arbetar som utbildare på Misa Kompetens och är utbildad i Supported Employment och Individual Placement and Support. Han är utbildad lärare och har arbetat med elever i behov av anpassad skolgång samt varit arbetsgivare inom åkerinäringen och stöttat anställda med arbetsrehabilitering. Amir har vana av att möta deltagare från kommunernas socialtjänst och Arbetsförmedlingen.

Kurslitteratur

 • Svenskt översatt material från Socialstyrelsen i form av boken Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen Programtrohetsskalan.
 • Tillgång till powerpoint-material som används i utbildningen.

Kontakt

Frågan om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågan om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

25 mars 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

12 400 kr exkl. moms.
Lunch och fika ingår i avgiften.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fyra dagar: 23–24 april och 7–8 maj 2024, kl. 9–16.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstart.

Målgrupp

Enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten och LSS, samt personal inom daglig sysselsättning. Även Arbetsförmedling och Försäkringskassan samt övriga som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

Uppdaterad