Konferens

Ingens ansvar eller allas ansvar?Konferens om praktisk
samverkan med individen i centrum

Personer som samtalar runt ett bord

Plats

Online

Startdatum

19 september 2022

Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka ställningen på arbetsmarknaden för unga som är i riskzon för utanförskap? Vad innebär det att samverka med individen i centrum? Och hur kan lärdomar från tidigare insatser hjälpa oss att möta morgondagens utmaningar? Välkommen på en kostnadsfri halvdagskonferens om samverkan i praktiken.

Fokus för eftermiddagen kommer bland annat att ligga på vikten av gemensamma synsätt och på hur vi kan arbeta för att ingen ska falla mellan stolarna.

Du får ta del av erfarenheter kring hur signalsystem för tidig upptäckt kan underlätta tidiga insatser för fullföljda studier och om hur samverkan kan skapa trygga övergångar mellan skolformer.

Flera praktiska exempel från kommuner som deltagit i det ESF-finansierade projektet InVux kommer att lyftas fram.

Mer information om programmet samt länk till anmälan kommer inom kort.

Klicka här för att läsa mer om projektet InVux.Anmälan

Anmälan

Länk till anmälan samt sista anmälningsdatum kommer inom kort.

Avgift

Konferensen är kostnadsfri.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Måndag 19 september 2022 kl. 13.00-16.00

Målgrupp

Konferensen riktar sig i huvudsak till skolpersonal och skolledare inom IM och övriga gymnasiet, vuxenutbildningen, personal på kultur och fritid, socialtjänst och AME, samt tjänstepersoner och chefer som arbetar med KAA.

Finansiär

Projektet InVux finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Personer som samtalar runt ett bord

Uppdaterad