Seminarium

Intensiv rehabilitering i hemmet efter vistelse på sjukhus

Plats

Online

Startdatum

13 oktober 2023

I Eskilstuna arbetar ett interprofessionellt team med intensiv rehabilitering hemma hos personer som efter en tid på sjukhus behöver hemtjänst för första gången. Arbetssättet har lett till att behovet av hemtjänst har minskat och att självständigheten hos patienterna ökat.

I Sverige har befolkningen överlag god hälsa och god tillgång till sjukvård och rehabilitering. Men frågan är vilken typ av rehabilitering som ger bäst resultat – intensiv hemrehabilitering eller traditionella omsorgsinsatser?

Nytt arbetssätt i samverkan med universitetet

I Eskilstuna kommun arbetar ett interprofessionellt team med intensiv rehabilitering hemma hos personer som efter en tid på sjukhus behöver hemtjänst för första gången. Det startade som ett projekt med målet att personerna efter insatstiden ska ha mindre eller inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre. Arbetssättet togs fram i samverkan med ett forskarteam på Mälardalens universitet och gav mycket goda resultat. Bland personer 65-79 år minskade behovet av hemtjänst med 87 procent och deras självständighet ökade. Arbetssättet är nu etablerat i ordinarie verksamhet.

Webbinariets innehåll

Under det här webbinariet får vi veta mer om projektet i Eskilstuna och följande frågor:

  • Vad innebär tidiga teambaserade rehabiliteringsinsatser efter att en person drabbats av en ny sjukdom eller skada?
  • Vad betyder det för den enskilde individen och för kommunen?

Föreläsare

Lena-Karin Gustafsson, som är docent i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet och gör följeforskning på nya arbetssätt i hemtjänsten och hemsjukvården i Eskilstuna kommun. Projektet heter Intensiv rehabilitering i hemmet efter vistelse på sjukhus.

Malin Sootalu, enhetschef för intensiv hemrehabilitering i Eskilstuna kommun, bistår Lena-Karin med erfarenheter utifrån arbetssättet när det gäller upplevt utfall i den praktiska vardagen.

Kontakt

Frågor om innehållet:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

6 oktober 2023

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

13 oktober 2023 kl. 13–14.30.

Sänds online via Microsoft Teams. Vi skickar länk någon dag innan sändningen.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Samarbetspartner

Fyrbodals kommunalförbund

Logotyp för Fyrbodals kommunalförbund

Uppdaterad