Utbildning

Interkulturell kompetens

Plats

Göteborg

Startdatum

19 november 2024

Du ser inte världen som den är, du ser den som du är. Det är utgångspunkten för den här kursen som kommer ge dig modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten samt nya insikter om dig själv.

Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med olika bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Aldrig tidigare har vårt svenska samhälle i så hög grad präglats av etnisk, religiös och kulturell mångfald. Möjligheterna, likväl som utmaningarna, är stora.

Medarbetare och ledare har idag mycket att vinna på att utveckla sin interkulturella kompetens och arbeta med att förebygga och hantera motsättningar. Denna kompetens är relevant såväl för kollegors samarbete inom en organisation som för relationerna med brukare eller klienter.

Den här kursen kommer ge dig verktyg för, och större trygghet i, kulturmöten samt ökad medvetenhet om hur din egen bakgrund och dina erfarenheter påverkar möten med andra människor. Kursen definierar vad interkulturell kompetens är och hur vi rent konkret kan förbättra förståelse, kommunikation och samarbete i interkulturella miljöer. I korthet handlar det om att hitta möjligheter och hantera utmaningar i sammanhang där individer med vitt skilda bakgrunder samverkar.

Efter kursdagen har du med dig nya modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten samt nya insikter om dig själv. Du får också med dig samtalsstöd och tips för hur du kan fortsätta diskussionerna kring temat i din hemorganisation.

Kursdagen bygger på modellen Sex steg för interkulturell kompetens, som innefattar begreppen Självkännedom, Perspektivmedvetenhet, Nyfikenhet, Kunskap och färdigheter, Erfarenheter och Reflektion.

Kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp. Genom att blanda humor och allvar tar vi oss an svåra ämnen och du som deltagare får möjlighet till nya insikter om dig själv och andra.

Ämnen som tas upp under utbildningsdagen:

  • Migrationssituationen i världen och Sverige
  • Den personliga kompetensen för att hantera kulturmöten
  • Genomgång av begrepp som kultur, interkulturalitet och etnocentrism
  • Kulturskillnader och värdekonflikter
  • Förhållningssätt och dilemman i integrationsfrämjande arbete

Några citat från deltagare i utvärderingen av tidigare kursomgång:

  • "Rolig, intressant och varierande med inslag av fakta, reflektion/diskussion, övningar, media m.m. Övningarna förklarade innehållet på ett bra sätt och öppnade upp för diskussion och reflektion."
  • "En föreläsning som verkligen bidrog till ökad kunskap på ett humoristiskt och härligt sätt."
  • "Föreläsaren var väldigt strukturerad vilket jag tyckte om. Det var en inspirerande dag som fick mig att i flera dagar reflektera över mitt eget liv och möten med människor från olika kulturer.”
  • "Otroligt givande kurs och en stor eloge till Patrick. Han var så otroligt tydligt, pedagogisk, rolig, inbjudande och härlig. Det fick dagen att gå fort och inspirationen att flöda. Mer av sånt!"

Patrick Gruczkun är beteendevetare som specialiserat sig på interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering. Patrick har en stor erfarenhet av utbildning och projektledning i interkulturella miljöer, med särskilt fokus på offentlig och idéburen sektor.

På GR arbetar han som utbildningsledare och har tidigare arbetar i projekten Nya Grannar, Föräldrastöd för nyanlända samt Stärkt mottagande av kvotflyktingar i GR. Vid sidan av arbetet på GR bedriver Patrick sedan 2007 utbildningsverksamhet nationellt och internationellt om interkulturellt ledarskap och det mångkulturella samhällets möjligheter och utmaningar.

Patrik är en van och mycket uppskattad föreläsare som pedagogiskt och med humor och värme förklarar begrepp kopplat till interkulturell kompetens och genom exempel visar hur teorin knyter an till deltagarnas yrkespraktik.

Maria Rydell

Läs mer kulturmöten och interkulturell kompetens

I en artikel berättar Patrick Gruczkun om kulturmöten och sex steg för interkulturell kompetens: Sex steg för utvecklande kulturmöten och interkulturell kompetens

Även som uppdragsutbildning

Vi kan även ge denna utbildning på uppdrag. Hör av er om ni vill att vi anordnar utbildningen för just er verksamhet.

Bakgrund i projektet Nya Grannar

Utbildningsdagen är en vidareutveckling av de mycket uppskattade kurserna som arrangerades inom ESF-projektet ”Nya Grannar”. Varianter av kursen har sedan 2017 genomförts vid omkring 100 tillfällen i GR:s regi med totalt cirka 3 500 deltagare.

Kontakt

Frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

29 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 1 800 kr exkl moms. För övriga: 2 100 kr exkl moms.

I avgiften ingår fika och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

19 november 2024, kl. 9.00–16.00.
Start med frukostfika 8.30.

Göteborgsregionen (GR),
Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Uppdaterad