Utbildning

Interkulturell kompetens, 9 april

Plats

Göteborg

Startdatum

9 april 2024

Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Från den här kursen får du med dig nya modeller för att förstå interkulturalitet samt verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten.

Om utbildningen

Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Aldrig tidigare har vårt svenska samhälle i så hög grad präglats av etnisk, religiös och kulturell mångfald. Möjligheterna, likväl som utmaningarna, är stora i detta.

Medarbetare och ledare har idag mycket att vinna på att utveckla sin interkulturella kompetens och arbeta med att förebygga och hantera motsättningar. Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Denna kompetens är relevant såväl för kollegors samarbete inom en organisation som för relationerna med brukare eller klienter.

Kursdagen bygger på modellen ”Sex steg för interkulturell
kompetens”. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp. Efter kursdagen har du som deltagare med dig nya modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten samt nya insikter om dig själv. Du får också med dig samtalsstöd och tips för hur du kan fortsätta diskussionerna kring temat i din hemorganisation.

Utbildningsdagen tar upp:

  • Migrationssituationen i världen och Sverige.
  • Den personliga kompetensen för att hantera kulturmöten.
  • Genomgång av begrepp som kultur, interkulturalitet och etnocentrism.
  • Kulturskillnader och värdekonflikter
  • Förhållningssätt och dilemman i integrationsfrämjande arbete.

Patrick Gruczkun är beteendevetare som specialiserat sig på interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering. Patrick har en stor erfarenhet av utbildning och projektledning i interkulturella miljöer med särskilt fokus på offentlig och idéburen sektor. På GR arbetar han som utbildningsledare och har tidigare varit projektmedarbetare i ”Nya Grannar”, ”Föräldrastöd för nyanlända” samt ”Stärkt mottagande av kvotflyktingar i GR”. Vid sidan av detta har Patrick bland annat arbetat med internationellt samarbete på Världskulturmuseet och han bedriver utbildningsverksamhet nationellt inom ovanstående ämnen.

Några citat från deltagare i utvärderingen av tidigare kursomgång:

  • "En föreläsning som verkligen bidrog till ökad kunskap på ett humoristiskt och härligt sätt."
  • "Proffsig och kunnig föreläsare med bra upplägg där även vi kursdeltagarna fick vara aktiva. Var väldigt nöjd med föreläsningen!"
  • "Rolig, intressant och varierande med inslag av fakta, reflektion/diskussion, övningar, media m.m. Övningarna förklarade innehållet på ett bra sätt och öppnade upp för diskussion och reflektion."
  • "Föreläsaren var väldigt strukturerad vilket jag tyckte om. Det var en inspirerande dag som fick mig att i flera dagar reflektera över mitt eget liv och möten med människor från olika kulturer.”

Film om utbildningen

Även som uppdragsutbildning

Vi kan även ge denna utbildning på uppdrag. Hör av er om ni vill att vi anordnar utbildningen för just er verksamhet.

Bakgrund i projektet Nya Grannar

Utbildningsdagen är en vidareutveckling av de mycket uppskattade kurserna som arrangerades inom ESF-projektet ”Nya Grannar”. Varianter av kursen har sedan 2017 genomförts vid omkring 100 tillfällen i GR:s regi med totalt cirka 3 000 deltagare.

Kontakt

För frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

12 mars 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 1 800 kr exkl moms. För övriga: 2 100 kr exkl moms.

I avgiften ingår fika och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

9 april 2024, kl. 9.00–16.00.
Start med frukostfika 8.30.

Göteborgsregionen (GR),
Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Uppdaterad