Utbildning

Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL)

Plats

Göteborg

Startdatum

1 september 2022

JGL ger ledare och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och inkluderande genom att ta steg i den pedagogiska kunskapstrappan.

Bakgrund

Behovet av kunskap om jämställdhet, mångfald och inkludering hos dig som ledare ökar i takt med vetskapen om sambandet mellan en organisations grad av jämställdhet och dess lönsamhet och hållbarhet. Vi vet att jämställdhet bidrar till att bolagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks och att beslut som tas av en diversifierad grupp är i högre grad hållbara. Rapporter från McKinsey visar att företag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet. Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av mångfald ligger ännu högre. Jämställdhet har naturligtvis också ett värde för organisationen utifrån ett rättvise- och demokratiskt perspektiv.

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. JGL ger chefer/ledare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och bolagens attraktionskraft.

Om utbildningen

Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL) är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare, bygger på en vetenskaplig grund och är kvalitetssäkrad.

JGL har som utbildningskoncept utvecklats under drygt 15 års tid. Över 2 500 chefer och ledare inom staten och försvarsmakten, regioner och kommuner samt näringslivet har genomgått utbildningen. Både form och innehåll utvecklas kontinuerligt inom ramen för hållbarhetsinstitutet SQILD.

Utbildningens omfattning är fyra dagar. Mellan tillfällena gör du som deltagare en analysuppgift i din organisation under handledning av kursledningen. Innehållet är bland annat:

  • Definitioner
  • Makt och maktbaser
  • Organisationsteori och motstånd i organisationer
  • Statistik och analys
  • Ledning och styrning, till exempel gällande arbetsmiljölagstiftning, mål och företagspolicyer
  • Ansvaret som arbetsgivare, särskilt uppmärksammat efter #Metoo

Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi har tillsammans genomfört ett stort antal ledarskapsutbildningar med inriktning jämställdhet, ickediskriminering och mångfald och de har under de senaste åren utbildat 500 chefer och ledare i JGL-konceptet. Var för sig har de många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

21 juni 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 11 650 kr exkl. moms. Övriga: 12 975 kr exkl. moms. Faktureras efter kursstart.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

1–2 sept och 22–23 november, klockan 09.00 – 16.00 samtliga dagar.

GR Konferens, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Ledare

Uppdaterad