Utbildning

Kälvestensmodellen – grundutbildning

Plats

Göteborg

Startdatum

4 oktober 2022

Kälvestensmodellen är en modell för att utreda tilltänkta familjehem. Utbildningen består av en heldag med teori och därefter får ni deltagare två och två göra djupintervjuer som vi går igenom under fyra halvdagar.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som familjehemssekreterare/socialekreterare. Den genomförs med en gruppstorlek på 6-8 personer och en handledare.

Utbildningstillfälle 1: 4 oktober 2022 (heldag)

Vid första utbildningstillfället går vi igenom:

  • Bakgrunden till Kälvestenmodellen
  • Teoretisk förankring och begrepp
  • Hur man förbereder intervjun
  • Genomgång av intervjuformuläret
  • Tolkning och återkoppling

Hemuppgift

Du som deltagare gör en djupintervju tillsammans med en kurskamrat.

Utbildningstillfälle 2–5

25 oktober, 8 november, 22 november och 6 december (halvdagar)

Inför halvdagarna ska ni deltagare, två och två, göra en djupintervju med ett tilltänkt familjehem från din kommun/organisation. De djupintervjuer som ni gör tolkas av kursledaren. Vid dessa tillfällen går vi också igenom andra frågeställningar som kommer upp under processen samt hur återkoppling till det tilltänka familjehemmet sker.

Material

Intervjuformulär av Solvej Abrahamson m.fl. (oktober 2018) delas ut vid första utbildningstillfället. Det är önskvärt att du har läst och har tillgång till boken ”Ett utvalt hem, till ett utvalt barn” av B. Rasmusson och M Regnér (Natur & Kultur 2013).

Utbildare

Karin Hedman, socionom och fil.mag. i socialt arbete. Karin arbetar i den sociala barnavården sedan 30 år. Hon är tolkare och utbildare av Kälvesten sedan slutet av 1990-talet.

Kälvestensmodellen Tolkutbildning

Se även vår tolkutbildning i Kälvestensmodellen

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Sista anmälningsdag

6 september 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 9 200 kr exkl. moms.
Övriga: 10 900 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe alla dagar och lunch första dagen.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 4 oktober kl. 9-16
Tisdag 25 oktober kl. 8-12
Tisdag 8 november kl. 8-12
Tisdag 22 november kl. 8-12
Tisdag 6 december kl. 8-12

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som vi skickar cirka två veckor före kursstart.

Målgrupp

Familjehemssekreterare/
socialsekreterare

Uppdaterad