Utbildning

Kälvestensmodellen – tolkutbildning

Plats

Göteborg

Startdatum

11 oktober 2022

Kälvestensmodellen är en modell för att utreda tilltänkta familjehem. Kursens fem heldagar består av dels teori och dels praktik i form av att ni deltagare får tolka djupintervjuer under direkthandledning.

Kursen består av fem heldagar där den första ägnas åt teori. Under övriga fyra heldagar är upplägget att ni kursdeltagare under förmiddagarna tolkar djupintervjuer med direkthandledning. Eftermiddagarna ägnas åt reflektion kopplat till teori.

I kursen ingår att du som deltagare har med dig en kollega som har gjort en djupintervju som du tolkar under förmiddagspassen.

Förkunskaper

För att delta i tolkutbildningen ska du:

  • vara förtrogen med familjehemsvård (rekrytering och uppföljning)
  • ha gått grundutbildning i Kälvestensmodellen (djupintervjuformulär
    S Abrahamsson m.fl. 2018). Vid anmälan anger du var och när under rubriken Övriga upplysningar.
  • vara väl förtrogen med tregenerationsperspektivet
  • själv ha gjort 4-6 djupintervjuer med extern tolkare.

Kurslitteratur

Inför utbildningen ska du ha ha läst:

  • ”Människan är en berättelse”, Crafoord, C. Natur & Kultur, 1994
  • ”Ett utvalt hem till ett utvalt barn”, Rasmusson, B. & Regnér, M. Natur & Kultur 2013.

Utbildare

Karin Hedman och Christina Emilsson. Karin och Christina är socionomer och fil. mag. i socialt arbete och arbetar sedan drygt 30 år inom den sociala barnavården respektive socialtjänsten. De utbildades i Kälvesten i början på 1990-talet och är tolkare av Kälvesten sedan mitten av 1990-talet.

Grundkurs i Kälvestensmodellen

Se även vår grundkurs i Kälvestensmodellen

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

13 september 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

25 000 kr exkl. moms. I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 11 oktober kl. 9-16
Tisdag 1 november kl. 9-16
Tisdag 15 november kl. 9-16
Tisdag 29 november kl. 9-16
Tisdag 13 december kl. 9-16

Målgrupp

Familjehemssekreterare/
socialsekreterare

Uppdaterad