Utbildning

Klimatförändringarna – måste, kan och bör för alla kommunala verksamheter

Termometer visar höga utomhustemperaturr

Plats

Göteborg

Startdatum

25 mars 2022

Hur påverkar klimatförändringarna er
verksamhet? Och vad behöver kommunen göra för att hantera det? Välkomna till en utbildning som klargör vad kommunen måste, bör och kan göra i klimatanpassningsarbetet.

Kommunernas uppdrag att klimatanpassa samhället växer i takt med klimatets snabba förändringar. Det gäller alla kommunala verksamheter som kan påverkas av extrema väderhändelser och deras effekter - som värmeböljor, torka, skogsbrand och vattenbrist. Eller skyfall, översvämning, jordskred och elavbrott.

Därför erbjuder nu GR en introduktionsutbildning om hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal organisation och verksamhet.

Lägger grunden

Utbildningen blir en möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra kommuner. När deltagarna går hem kommer de själva att ha tagit fram underlag för att veta vilka frågor de behöver ställa sig eller driva för att arbeta vidare i sin organisation.

Dagen i korthet

09.00 Inledning

  • Programpunkter under dagen, i samarbete med Tyréns
  • Vad är klimatanpassning?
  • Vad är det som gäller? Roller, ansvar, lagkrav?
  • Risk, sannolikhet och konsekvens
  • Exempel från kommuner
  • Diskussion och dilemmaövningar

16.00 Avslutning

Ett mer detaljerat program sänds ut till anmälda i god tid före utbildningen.Anmälan

Sista anmälningsdag

24 januari 2022.

Antalet platser är begränsat. GR förbehåller sig rätten att fördela platser för att åstadkomma största möjliga spridning för utbildningen.

Avgift

Utbildningstillfället utgör en pilotutbildning finansierad av Länsstyrelsen i Västra Götaland, varför kursdagen är kostnadsfri. Ett pass med utvärdering av upplägg och innehåll ingår också.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fredag 25 mars 2022
kl. 9.00 –16.00.

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner i strategiska och ledande roller i samtliga kommunala verksamheter i Göteborgsregionen. Syftet är att ge bättre förutsättningar i det nödvändiga klimatanpassningsarbetet för att effektivt kunna genomföra åtgärder.

Finansiär och samarbetspartner

Länsstyrelsen Västra Götaland.

Uppdaterad