Utbildning

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer – Online

Plats

Online

Startdatum

15 mars 2022

Kursen vänder sig till dig som inte är ekonom men som i din yrkesroll behöver viss kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Den här kursen sker online.

Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer?

I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats längre ut i organisationen, har det blivit allt viktigare för tjänstepersoner i kommunal verksamhet att behärska ekonomi, dess språk och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader och investeringar” är några av alla de fackuttryck som används i ekonomiska sammanhang. Känner du en viss osäkerhet kring dessa? Då tillhör du målgruppen för den här kursen.

Kursen är framtagen för att ge dig en möjlighet att förbättra och uppdatera kunskaperna om budgetering, uppföljning och redovisning. Allt för du ska bli bekvämare när du diskuterar och kommunicerar ekonomi med ekonomer, politiker och andra tjänstepersoner i din organisation.

Målet med kursen

Målet med den här kursdagen är att ge dig övergripande kunskap om och förståelse för ett antal grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang som ofta förekommer i kommunal verksamhet. Kursen genomförs i föreläsningsform med utrymme för diskussion och frågor.

När du har genomgått kursen kommer du att:

 • förstå skillnaden mellan en kommun och ett företag och hur det påverkar ekonomistyrningen i kommuner,
 • känna till de vanligaste resursfördelnings- och budgeteringsmodellerna i kommuner och landsting,
 • förstå och behärska ”spelet” om kommunens resurser i budgetprocessen,
 • känna till hur man följer upp den kommunala ekonomin och vilka fällor du bör undvika,
 • kunna grundläggande ekonomiska begrepp,
 • veta vad investeringar är,
 • känna till hur en kod- och kontoplan fungerar och hur du använder den på bästa sätt,
 • veta vad resultat- och balansräkning är och kunna några enkla nyckeltal kopplade till dessa.

09.00 Inledning

 • Vad skiljer en kommun från ett företag och hur påverkar det den kommunala ekonomistyrningen och redovisningen?

09.30 Budgetering och resursfördelning (Ekonomistyrning)

 • Budgetprocessen och budgeteringsmodeller
 • Budgetprocessen – mer än bara siffror
 • Uppföljning och analys av verksamheten

12.00 Paus

13.00 Redovisning

 • Redovisningens uppgift
 • Ekonomiska begrepp
 • Investeringar – vad är det?

14.40 Paus

15.00 Redovisning fortsättning

 • Kod- och kontoplan – vårt instrument för styrning och
  uppföljning
 • Att tolka en resultat- och balansräkning

16.15 Slut för dagen

Utbildare

Kursen leds av Hans Petersson. Han är väl bekant med den kommunala verksamheten efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter om kommunal ekonomi.

Kontakt

För information om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

28 februari 2022.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

2 200 kr exkl. moms.

I priset ingår kursmaterial som förmedlas digitalt till deltagarna.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 15 mars 2022 kl. 09.00–16.15.

Kursen genomförs som digital distansutbildning. Senast en vecka före kursstarten kommer du att få ett mejl med praktisk information.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer med flera.

Uppdaterad