Utbildning

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Plats

Online

Startdatum

12 oktober 2022

Kraven ökar på att även du som inte är ekonom men som arbetar som chef eller tjänsteperson i en kommun ska ha kunskap om kommunal ekonomi och ekonomiska frågeställningar. Den här kursen går djupare än många av de mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges i kommuner.

Kommunsektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren. Det beror på ökade investeringar, inflationstryck, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att tjänstepersoner på olika nivåer i kommuner och regioner kommer att få lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar. Ökat tryck i verksamheten kommer ställa krav på effektiveringar och kanske också besparingar.

Det räcker då inte med att bara kunna verksamheten, utan du förutsätts också förstå relativt avancerade ekonomiska frågeställningar. Kraven kommer bli allt större! Därför känns det angeläget att ge dig som arbetar i kommunal verksamhet en möjlighet att förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin. Vi har utarbetat en ekonomikurs som går djupare än många av de mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges i kommuner.

Ta därför chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala ekonomin. Vi blandar grundläggande ekonomiska tillämpningar med mer praktiskt tillämpliga resonemang.

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Kommunal särart: Vad skiljer en kommun från ett företag och hur påverkar det styrning och uppföljning?
  • Budget- och uppföljningsprocessen – metoder eller modeller
  • Resursfördelningstekniker. Vilka kan jag beröras av?
  • Väktare och förkämpare – ett beteendeperspektiv på budgetansvar. Vilken är min roll?
  • Analys och uppföljning. Vad bör man tänka på?
  • Redovisningens uppgift och roll. Investeringar – vad är det och hur påverkar det min ekonomi? Kod- och kontoplan – hur kan jag använda den?

Utbildare

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Hans är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter om kommunal ekonomi.

Kontakt

För information om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

28 september 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

2 600 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Onsdag 12 oktober 2022 kl. 09.00–16.15.

Plats i centrala Göteborg meddelas i samband med den skriftliga bekräftelsen som du får cirka två veckor innan kursstarten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är tjänsteperson eller chef och vill fördjupa dina kunskaper om kommunernas ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

Uppdaterad