Utbildning

Kommunal ekonomi för politiker

Plats

Göteborg och online

Startdatum

27 november 2023

Kursen vänder sig till dig som är politiker och vill fördjupa dina kunskaper om kommunernas ekonomistyrning, redovisning och uppföljning. Ta chansen att lära dig mer om vad som styr den kommunala ekonomin!

Sverige och inte minst kommuner och regioner står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, kraftigt ökande pensionskostnader, höga energipriser samt troligtvis ökande lönekostnader och minskande skatteintäkter. En vikande ekonomisk utveckling måste ställas mot ett ökande verksamhetsbehov. Detta kommer att leda till en förändrad politikerroll. Från att ha kunnat öka både kvantitet och kvalitet i den kommunala sektorn de senaste 20 åren, kommer troligtvis uppgiften de närmaste åren att handla om att effektivisera verksamheten ytterligare och kanske spara där det gör minst ont. Ett viktigt kriterium för att klara av en sådan roll är att ha goda kunskaper om kommunala verksamhetsfrågor och inte minst om kommunal ekonomi.

Göteborgsregionen erbjuder en ekonomikurs som går djupare än många av de mer övergripande kurserna som ges till politiker i kommuner. Vi blandar grundläggande ekonomiska tillämpningar med praktiskt tillämpliga resonemang – allt med fokus på den kommunala ekonomin.

Ta därför chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala ekonomin. Lär dig mer om kommunal särart, skatteutjämningssystemet, budget och uppföljning, god ekonomisk hushållning och hur du bedömer en kommuns ekonomi.

Innehåll

Under kursen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Kommunal särart: Vad skiljer en kommun från ett företag och hur påverkar det styrning och uppföljning?
  • Skatteutjämningssystemet: Hur fungerar det?
  • Budget- och uppföljningsprocessen – metoder eller modeller
  • Resurs- eller budgeteringsfördelningstekniker: Hur fungerar de?
  • Väktare och förkämpare – ett beteendeperspektiv på budgeten
  • Analys och uppföljning: Vad bör man tänka på?
  • Redovisningens uppgift och roll
  • Investeringar: Vad är det och hur påverkar det ekonomin?
  • God ekonomisk hushållning och balanskrav: Vad innebär dessa begrepp?
  • Resultaträkning och balansräkning och några finansiella nyckeltal

Utbildare

Utbildaren Hans Petersson är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 år på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Hans verkar på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter om kommunal ekonomi.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 november 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

3 000 kr exklusive moms. I priset ingår en lättare måltid och kaffe.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Kursen omfattar två tillfällen: 27 november och 5 december 2023

Tillfälle 1: 27 november kl. 13.00–19.00. På plats i Göteborgsregionens lokaler på Anders Personsgatan 8 i Göteborg. En lättare måltid och kaffe ingår vid detta tillfälle.

Tillfälle 2: 5 december kl. 18.00–20.00. Online via Microsoft Teams.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är som politiker och vill fördjupa dina kunskaper om kommunernas ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

Uppdaterad