Utbildning

Kommunal ekonomi för verksamhetschefer

Plats

Göteborg

Startdatum

26 oktober 2023

Kursen vänder sig till dig som är verksamhetschef i kommunen och vill fördjupa din kunskap om kommunernas ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

I takt med ett kärvare ekonomiskt läge har det skett en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att chefer på olika nivåer i kommuner och regioner får lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar.

Det räcker inte med att bara kunna verksamheten – som chef förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska problem i kommunen. Kraven har blivit allt större! Därför känns det angeläget att ge dig som är chef en möjlighet att förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin. Kursen går djupare än många av de mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges till chefer i kommuner.

Ta därför chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala ekonomin. Vi blandar grundläggande ekonomiska tillämpningar med mer praktiskt tillämpliga resonemang.

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

 • Kommunal särart: Vad skiljer en kommun från ett företag och hur påverkar det styrning och uppföljning?
 • Vad innebär det att vara ekonomiansvarig chef?
 • Budget- och uppföljningsprocessen – metoder eller modeller
 • Resursfördelningstekniker. Vilka kan jag beröras av?
 • Väktare och förkämpare – ett beteendeperspektiv på budgetansvar
 • Analys och uppföljning. Vad bör man tänka på?
 • Redovisningens uppgift och roll
 • Investeringar – vad är det och hur påverkar det min ekonomi?
 • Kod- och kontoplan – hur kan jag använda det?
 • Resultaträkning och balansräkning och några finansiella nyckeltal

Vad lär du dig på kursen?

 • Du får lära dig vad kommunal särart innebär och varför det är skillnader på att styra en kommun jämfört med ett företag.
 • Du får kännedom om vad du bör kunna som ekonomiansvarig chef.
 • Du får en inblick i den kommunala budgetprocessen, resursfördelningstekniker och varför du har en viktig roll att spela i den årliga budgetprocessen.
 • Du lär dig vad du bör tänka på vid analys och uppföljning. Hur du kan utveckla din analys och undvika fallgropar.
 • Du får en inblick i den kommunala redovisningen. Viktiga ekonomiska begrepp definieras och diskuteras.
 • Du lär dig vad en kod- och kontoplan är för något och hur de fungerar.
 • Du får också en inblick i vad en investering är för något och hur den påverkar din ekonomi.
 • Avslutningsvis lär du dig mer om hur man tolkar och bedömer en kommuns ekonomi utifrån resultaträkning och balansräkning. Detta är viktigt för att du ska förstå hur den kommunala ekonomin påverkar vilka resurser du kommer ha till ditt förfogande.

Utbildare

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

5 oktober 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

3 000 kronor exkl. moms. I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

26 oktober 2023 kl. 9.00–16.15.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelsen cirka två veckor innan kursstarten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksamhetschef i kommunen och vill fördjupa din kunskap om kommunernas ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

Uppdaterad