Utbildning

Kommunal juridik

Plats

Göteborg

Startdatum

13 november 2023

Välkommen till en sammanfattande aktualitetsdag där Sveriges kommuner och regioners (SKR) juridiska avdelning informerar om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling.

Ordning och säkerhet är viktiga frågor, där vi bland annat kommer att presentera SKR:s nya underlag för lokala ordningsföreskrifter. Vi kommer också att ta upp lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Förutom sedvanliga nyheter inom de rättsområden som är av intresse kan nämnas nya krav på effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och en helt ny plan – vattentjänstplanen – som ska vara på plats 2024.

Program

Med reservation för vissa ändringar och tillägg

09.00 Samling med kaffe och smörgås

09.30 Välkommen! Reflektion över aktuella frågor 2023

  • Kommunalrättsliga nyheter, viktigare rättsfall och nya krav på effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.
  • Aktuella frågor om upphandling, sociala området och skola.
  • Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning: Aktuella frågor 2023

  • Nytt underlag för lokala ordningsföreskrifter med aktuella frågor på ordningslagsområdet
  • Vattentjänstplaner och andra nyheter på VA-området.
  • Nyheter inom miljö och samhällsbyggnad, nya regler om förpackningsinsamlingen – vad behöver kommunerna göra med mera.
  • Säkerhetsprövning av personal och förtroendevalda. Vem bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vem ska prövas?
  • Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad.
  • Ny vägledning från Upphandlingsmyndigheten med goda exempel på villkor i kommunala markanvisningar och markförsäljningar.

16.30 Slut för dagen

Utbildare

Expert och senior rådgivare Germund Persson och förbundsjurist Olof Moberg vid avdelningen för juridik på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

27 oktober 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

3 500 kr exkl. moms. I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

13 november 2023 kl. 09.30–16.30. Samling med kaffe och smörgås kl. 09.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i samband med bekräftelsen som du får cirka två veckor innan kursstarten.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till kommunlednings- och förvaltningsledningsnivå såsom förvaltnings- och verksamhetschefer, kommunjurister, kommunsekreterare, nämndsekreterare, revisorer med flera.

Uppdaterad